Icke verbal kommunikation, tips och tankar

Att kommunicera med icke verbal kommunikation innebär att vi kommunicerar med signaler utan ord. Det kan vara ljud, tonläge, gester, hållning etc. Ja, allt som vi faktiskt signalerar utan själva språket. Och det är ju en hel del, eller hur? Denna icke verbala kommunikation kan leda till en hel del missförstånd men den kan också hjälpa oss att förstå varandra när vi inte har tillgång till språket.

Ljud och tonläge som icke verbal kommunikation

Något som jag tror många glömmer när det gäller kommunikation är just kraften i röst och ton. Hur en mjuk och följsam röst kan få en person att bli lugn och medgörlig medan en vass och sträv röst kan skapa misstänksamhet, oro och negativism.

Du kan också ge uttryck för hur du känner dig bara genom hur du låter. Egentligen så skulle du kunna ta vilket ord som helst, på vilket språk som helst och utan att vare sig du eller den du kommunicerar med vet vad ordet betyder och ändå kunna berätta hur du känner. Lägger du så till kroppsspråket, ja då kan du komma riktigt långt.

Kroppsspråk och icke verbal kommunikation

Kroppsspråket är kanske det som de flesta tänker på när det gäller icke verbal kommunikation. Och visst är nedanstående bilder talande?

icke verbal kommunikationicke verbal kommunikation

icke verbal kommunikation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se min video med talartips om Icke-verbal kommunikation

Stress, oro, rädsla… Dina känslor påverkar

Att bli uppmärksam på vår egen icke verbala kommunikation tror jag är mycket viktigt. Är du exempelvis stressad eller trött och skall ge en annan människa feedback så kan det mycket lätt bli fel. Du vill vara positiv men du både låter och ser negativ ut. Rädsla hur den andre skall reagera kan också påverka din icke verbala kommunikation.

Så min uppmaning till dig är att bli uppmärksam på hur din kommunikation fungerar. Får du inte den respons som du önskar så säg samma sak fast på ett annat sätt.

Lycka till!

Vill du ha hjälp att träna och bli medveten om din icke verbala kommunikation så kontakta mig gärna