Kommunicera bättre och må bättre

I går den 31 mars trädde Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisk och social arbetsmiljö i kraft. Så från och med nu skall arbetsgivarna ha ansvar och kunskap om hur arbetsmiljön påverkar hälsa och hur man förebygger och hanterar mobbning m.m för sina medarbetare.

Jag som kommunikatör tänker då naturligt på hur vår kommunikation påverkar vår hälsa. All kommunikation handlar om beteende både gentemot dig själv och andra, eftersom det är genom vårt beteende vi kommunicerar.

I min ”produktportfölj” har jag ett ämne som jag kallar kommunikation och hälsa. Jag är fullt övertygad om att vi skulle kunna må betydligt bättre om vi ägnade en stund åt hur vi kommunicerar.

Det svåra är nog att det kan vara obehagligt att ta till sig. Jag menar, de flesta vill ju väl. Det är föga troligt att någon mobbar för att den verkligen vill illa. I alla fall tror jag det gäller för de flesta. Vi beter oss illa mot varandra utan att riktigt vara medvetna om det eller så vill vi försvara oss av någon anledning.

image(5)

Ett bra sätt att arbeta med beteenden (kommunikation) är rollspel och då framförallt forumteater. När vi arbetar med forumteater så utgår vi alltid från den verklighet som medarbetarna själva upplever utan att peka ut någon specifikt. Istället för att prata om problemet visar medarbetarna upp problemet. Övriga medarbetare får sedan pröva sina idéer på lösningar genom att gå in i rollspelet och testa. Allt detta gör vi utan att lägga in några värderingar, vi testar och provar för att se vad som kan fungera.
Någon gång har det till och med hänt att den som mobbar (enligt kollegorna) är den som reagerar starkast och vill förändra situationen.

Fördelen med detta sätt tror jag är just att vi får ett perspektiv på vårt beteende. Vi tar ett steg åt sidan och ser vad som händer. Vi lägger ingen personlig skuld i det hela utan tittar konkret på vad som händer och får lov att testa olika sätt att hantera situationen.

Nu önskar jag alla arbetsplatser, chefer och medarbetare stort lycka till med sitt viktiga arbete och visst är det så att vi presterar bättre när vi mår bra.

Härlig helg!

Ceciliasignatur