Kommunicera med storytelling

Igår invigde vi vår Berättarfest här på Österlen så nu är det storytelling i dagarna fyra.

Det kom mig då osökt att komma in på ämnet att kommunicera med storytelling

 

 

 

 

 

Vad är då; att kommunicera med storytelling?

Jag har skrivit om det tidigare men nu känns det aktuellt igen. Det är en sådan härlig kraft i berättandet. Jag får ofta frågan; ”vad är storytelling”, vilket egentligen är ganska märkligt eftersom berättande är så ursprungligt hos oss alla. Berätta, ja, det har människan gjort i alla tider.

Det som skiljer berättande från traditionell fakta är att något händer i en berättelse. En händelse som gör att vi vill lyssna vidare för att höra hur det går. När vi kommunicerar med storytelling använder vi berättelsen för att förklara eller förmedla något till någon annan. Det hade vi kunnat göra med siffror, diagram eller annan fakta. Men risken blir då att vi antingen låter bli att lyssna av ointresse eller för att det helt enkelt blir svårare att hänga med. En berättelse skapar också en känsla hos mottagaren vilket gör att vi kommer ihåg på ett helt annat sått.

När du kommunicerar med storytelling använder du berättelser för att belysa, förklara eller  argumentera för något.

Kommunicera med storytelling när du vill argumentera för något.

En berättelse är suverän om du vill argumentera för något. Det kan du exempelvis göra med att berätta om någon som har varit med om det du vill argumentera för.  Men det behöver inte alltid vara exakt samma sak. Det kan vara en berättelse som analogt får lyssnaren att känna igen sig eller göra sig en bild av framtiden som du vill argumentera för. Detta brukar kallas för ”springboard stories”. För dig som är intresserad av detta läs gärna mer om springboard stories och Steve Denning.

Skapa stämning, relation eller förklara med storytelling

Genom att berätta om något kan du både skapa stämning, relation eller förklara. Vill du lyckas med detta är det bra om du själv låter dig uppleva berättelsen. Lev dig in i det du berättar, se och hör det framför dig, då blir det en fängslande berättelse som också fångar dina lyssnare. testa så får du

Lyssna till andras berättelser

Ett bra sätt att träna sig i berättande är att lyssna på andras berättelser. Det ger inspiration och ofta skapar en berättelse lust hos mottagaren att själv berätta.

Lycka till och