Kommunicera mera! – Med hela kroppen

Återigen har jag fått mina ledord, kommunicera mera, bekräftade.

Vi, gemene man, är så snara på att dra slutsatser innan vi vet. Vi ser eller hör något, reagerar och drar genast en förhastad slutsats. Värst är när vi börjar döma varandra och tycka en massa som inte har någon grund. Ibland funderar jag på hur många onödiga konflikter som uppstår på grund av detta? Men tänk om vi skulle bli lite bättre på att fråga varför, innan vi dömmer?

Likaså tror jag att många av oss blir sårade och ledsna alldeles i onödan av samma orsak. Vi, hör, läser eller tolkar något som att den andre vill oss illa. Men hade vi frågat så hade det troligen funnits en helt rimlig förklaring och inte menad så illa som vi trodde.

Det här tror jag också är något som varje arbetsplats borde titta lite närmare på. Vad säger vi egentligen till varandra? Hur använder vi mejl? Hur presenterar vi obehagliga nyheter? Och hur informerar vi?

Det är så lätt att tänka: ”ja, men det har jag ju sagt, det vet väl alla”. Men så är det inte. Det som du tycker är självklart för dig är inte alls så klart för någon annan.

Lyssna med ögonen!
OCH! Det räcker inte med att säga orden! Det handlar om hela ditt sätt att kommunicera och framförallt att lyssna! Jag brukar använda uttrycket ”lyssna med ögonen”, att verkligen se den du talar till. Hur reagerar hen? Vad händer i ansiktet, ögonen, kroppsspråket? Du behöver och kan heller inte tolka allt, men du kan se förändringarna och du kan fråga.

Kommunicera mera

Kommunicera mera

När jag håller utbildningar inom detta område så använder jag mig gärna av forumteater som redskap. Det går till så att vi spelar upp en konfliktsituation och så får deltagarna prova olika sätt att lösa konflikten. Det handlar då verkligen om att prova och inte om vad som är rätt eller fel. Till nästan 100 % visar det sig att konflikten egentligen var helt onödig. Det handlar om att förstå den andres perspektiv utan att för den skull bedöva tycka lika.

Härlig helg!

Ceciliasignatur