Kommunikation = Beteende

Alla har sin egen upplevelse av en kommunikation. Men det vi upplever är den andres beteende dvs kroppsspråk, röstläge, ordval etc. Och tänker vi efter så beter vi oss ju på något sätt hela tiden. Ja t.o.m. när du är alldeles tyst och stilla så är det en form av beteende.

När vi kommunicerar med varandra är det viktigt att komma ihåg att det är ditt beteende mottagaren upplever inte din upplevelse. Tänk så många missförstånd som hade kunnat undvikas om vi lite oftare påminde oss om detta.
Vi tycker att den andre borde förstå att vi haft en jobbig dag eller att det är stressigt just nu. Men i själva verket så ser mottagaren en  person som visar irritation i sitt beteende. Är mottagen då också själv stressad ja då är det lätt att denne tolkar dig som aggressiv. Vill det sig illa kan det hela utvecklas till det jag brukar kalla ”tupp mot tupp” syndromet, dvs två personer käftar emot varandra utan att lyssna över huvud taget.

En kollega till mig brukade säga så här: ”Nyckeln till kommunikation är att förstå att andra inte förstår detsamma som du förstår”.

Ha en bra helg!
Cecilia