Kommunikation och bemötande

kommunikation och bemötandeAtt kommunikation och bemötande hör ihop kan vi säkert alla hålla med om. Men har du tänkt på vad det innebär egentligen?

Kommunicera det gör vi på något sätt hela tiden, ja det går faktiskt inte att inte kommunicera. Enligt nationalencyklopedin betyder bemötande, uppträdande. Ordet bemötande kan också definieras som; ett aktivt förhållningssätt i ett möte med en annan människa. Vilket skulle innebära att du är aktivt medveten om ditt sätt att kommunicera. Men hur många är det, i sitt bemötande med andra?

 

möten

Bli medveten om din kommunikation i ditt bemötande

Eftersom vi kommunicerar hela tiden både medvetet och omedvetet så blir det lätt att glömma bort vilket fantastiskt verktyg det faktiskt är, när vi vill bemöta en annan människa. Så det viktiga skulle jag vilja påstå är att börja med att bli medveten om sin egen kommunikation. Dvs hur använder du rösten, ditt kroppsspråk och dina ord. Egentligen är det inte så stor skillnad på att träna bemötande som att träna retorik och presentationsteknik. Ibland säger människor till mig att de inte är intresserade av att lära sig presentationsteknik eftersom de inte behöver presentera eller tala inför publik. Men att presentera kan du ju göra inför en person likaväl som för en stor publik, eller hur?

Ta hjälp av kunskapen i presentationsteknik när du vill bemöta en annan människa

Om vi tar fasta på definitionen, att bemötande är ett aktivt förhållningssätt i ett möte med en annan människa, så kan du använda dig av samma teknik som vid ett framträdande inför en publik.

Kommunikation och bemötande, tips från retoriken

 1. Dina 3 V: frågor

  Vem skall du bemöta? Vad har den personen för intressen kunskap, problem etc
  Vad vill du säga?  Budskapet till personen du möter? Är du kanske chef och vill att din medarbetare skall prestera bättre och vara mer noggrann – ja då är det ditt vad. Eller arbetar du inom vården och vill att din brukare skall duscha så är det, ditt vad.
  Varför skall du säga detta? Vad vill ha för resultat med mötet? Chefens varför är troligen företagets väl och att kunderna skall bli nöjda. Vårdpersonen är troligen brukarens väl, dvs att hålla sig frisk och må bra.

 2.  Kommunikationsverktyg

  Hur du använder ditt  Kroppsspråk, röst och tal är också detsamma som när du vill tala till många.
  Fundera på hur du kan använda ditt kroppsspråk för att skapa förtroende, lugn eller kanske energi hos den du möter. Likaså hur du använder rösten, en lägre mjukare ton ger trygghet medan en vassare högre ton kan skapa stress. Tempo i rösten kan skapa energi. Och orden, vilka ord väljer du för att åstadkomma ditt önskade resultat i mötet.

 3.  Retoriskt upplägg och förberedelse

  Att förbereda sig inför ett möte är också viktigt. Fundera på hur du vill lägga upp samtalet. Tänk på dina V-frågor och förbered dig även mentalt. En ung kille som arbetade extra inom hemtjänsten sa vid ett tillfälle att han brukade förbereda sig på problem vid sina  besök hos ”besvärliga brukare”. Men undrade varför det bara blev värre. Jag bad honom att ändra sin attityd och förbereda sig på att allt istället skulle gå bra. Och faktiskt, tro det eller ej men det blev ett betydligt bättre resultat.
  Att träna sitt positiva tillstånd är också mycket bra. Om det kan du läsa mer om här 

 

Vill du träna kommunikation och bemötande?

Kanske ni är en arbetsgrupp eller ett team som vill träna hur ni kan förbättra era möten med andra. Jag sätter gärna samman ett program och ledsagar er. Antingen kan ni välja att vi träffas fysiskt eller så går det även bra online. Läs mer om mina utbildningar för teamet här