Kommunikation och maktspråk

I veckan som gått har jag haft en av mina kommunikationskurser där vi bl a jobbar med rollspel. Deltagarna får berätta om situationer som de antingen upplever svåra eller ängslas inför. Vi gör sedan rollspel av situationerna och testar olika lösningar. Ett mycket effektivt sätt som alltid brukar bli uppskattat.

När vi arbetar på detta sätt kommer vi ofta in på maktspråk och härskartekniker så också denna gång. När Berit Ås, professor i socialpsykologi och första kvinnliga partiledaren i Norge, på tidigt 70-tal synliggjorde de sk fem härskarteknikerna handlade det främst om mäns maktspråk gentemot kvinnor. Mycket har hänt sedan dess men härskarteknikerna finns fortfarande kvar och inte bara från män mot kvinnor utan även kvinna till kvinna och man till man.

De härskartekniker som Berit visade på var:

1.       Osynliggörande
Ett osynliggörande sker ofta med hjälp av kroppsspråket, vi vänder helt enkelt ryggen till den som talar. Man kan också osynliggöra genom att låtsas som man inte hört eller sett personen, hon finns helt enkelt inte. Om man inte blir sedd lägger man ofta skulden på sig själv och känner sig obetydlig och osäker.

2.       Förlöjligande
Ett förlöjligande är när någon gör sig lustig på någon annans bekostnad. Det kan t ex gå till så att man fäller en förlöjligande kommentar på ett påstående, personen säger: – Lilla gumman eller: – Ja, ja, du förstår nog när du blir torr bakom öronen. Förlöjligande kan även ske med kroppsspråk ofta genom miner och gester. Om man blir förlöjligad känner man sig värdelös.

3.       Undanhållande av information
Undanhållande av information är ofta vanligt på arbetsplatser och kan bli mycket obehagligt för den som blir drabbad. Känslan av att alla andra vet men inte du kan vara mycket besvärande.Om man inte får information får man svårare att göra något. Man kan också börja tvivla på hur man uppfattar saker.

4.       Dubbelbestraffning
”Det gör detsamma vad du gör, det blir lika illa ändå!”
Sociologen Robert K. Merton som namngav denna härskarteknik påstår att den alltid används inför dem vi hyser fördomar emot. Invandrare kan tex. beskyllas för att isolera sig och inte ta kontakt med det svenska samhället samtidigt som de får kritik för att de roffar åt sig av vår välfärd.Att bli straffad oavsett hur man än gör, kan leda till att man lägger ner all tid och energi på att försöka ”göra rätt”. Det betyder att man låter andra människor tala om och bestämma hur man är. Man blir maktlös.

5.       Påförande av skuld och skam
Skam påförs genom förlöjligande. De två teknikerna; förlöjligande och undanhållande av information flyter mer eller mindre ihop med denna teknik.
Den handlar till stor del hur vi tar emot och känner oss när vi utsetts för dessa tekniker.

Ofta används den som med ett kollektivt förlöjligande. T.ex. – Personalen på avdelningen n.n. slarvar alltid med sina rapporter, – de där går ju inte att samarbeta med etc. Om man påförs skam känner man att man inte duger som man är. När man känner skuld skäms man över det man gör.

Jag tror att det viktigaste när det handlar om härskartekniker är att bli medveten om dem och lära sig att känna igen dem. Då kan du välja hur du vill agera och framförallt förstå att det inte är fel på dig.

I rollspelen tränar vi olika sätt att reagera, sedan är det upp till var och en vad den väljer att använda om den blir utsatt för härskartekniker. Vi rustar oss för att möta verkligheten.

Härlig helg

Ceciliasignatur