Kommunikation och stresshantering

Att det är svårt att kommunicera med en person som är stressad, ja, det vet vi, men hur och vad skall vi göra åt det?

I går damp min favorittidskrift, Holone, ner i brevlådan och jag läser om den spännande vagusnerven. Vagusnerven är en sk kranialnerv, dvs den ansluter till hjärnan eller hjärnstammen istället för att utgå från ryggmärgen. Människan har 12 st kranialnerver och vagusnerven, den tionde, är den längsta och mest slingrande nerven. Den består av 80 000 nervtrådar som både kontrollerar vissa processer och samlar information om andra. I Holone kan jag läsa att forskare nu visar att nerven spelar roll vid utveckling av människans medkänsla och sinnestillstånd.

Långa djupa andetag lugnar och bromsar hjärtat

Vagusnerven håller koll på hjärtrytmen och hjälper hjärtat att hålla en stabil puls. Vid inandning minskar aktiviteten i vagusnerven och då ökar pulsen. Vid utandning ökar aktiviteten och hjärtfrekvensen bromsas och blir långsammare. Andningen är faktiskt den enda kroppsfunktion som sköter sig själv men som ändå kan påverkas av viljan.

”Ta en pust av välbehag”

När jag gick på scenskolan så brukade vår talpedagog säga till oss: ”ta en pust av välbehag”, när hon hörde att rösten började bli spänd eller vi kände oss nervösa. Nu får jag förklaringen. Det är över 20 år sedan nu, men jag kan höra hennes lugnande ”pust” så snart jag är i en situation då pulsen börjar öka och nervositeten eller stressen börjar greppa tag i mig. Den här ”pusten” har blivit ett knep som jag också delat med mig under åren till mina kursdeltagare.
Länge trodde jag att det handlade om syre men nu förstår jag att det istället handlar om att hjälpa vagusnerven som i sin tur hjälper hjärtat och hjärnan.

Kommunikation och stresshantering

Men vad har då detta med vår kommunikation att göra, tänker du?
Jo, min teori efter att ha läst detta är att om vi använder denna kunskap när vi kommunicerar med oss själva och andra då kan vi lättare få till en bra kommunikation även då vi möter en stressad person eller själva känner oss stressade.
Vidare i artikeln beskriver man hur vagnsnerven även påverkar vår medkänsla. Forskaren Jennifer Stellar menar att mycket tyder på att det går att öka sin medkänsla med hjälp av djupandning. Spännande forskning tycker jag och som jag verkligen skall följa.

Men medan vi väntar på resultat från forskningen så kan vi ju själva testa, eller hur?

Ge dig själv positiva spegelneuroner

Ge dig själv positiva spegelneuroner

öppna dina gardiner och hjälp ditt kroppsspråk

öppna dina gardiner och hjälp ditt kroppsspråk

Jag, tänker så här: redan nu vet vi att vårt kroppsspråk påverkar både oss själva och andra. Vi vet också att andningen påverkar vårt sinnestillstånd. Vi vet också en del om de sk spegelneuvronera, hur andra blir påverkade även av det vi tänker. Om jag då tränar min andning och framförallt hittar mitt lugn genom en ”pust av välbehag”, arbetar med mitt kroppsspråk, ”öppnar gardinerna” (se tidigare inlägg) så kan jag inte bara utöva stresshantering på mig själv utan jag kan öka min medkänsla och få till en bättre kommunikation med andra, ja kanske t o m få en bra kommunikation med en stressad person. Vad tror du?

Härlig helg!

Ceciliasignatur