Kommunikation på avstånd

De sista månaderna har vi fått träna oss i kommunikation på avstånd. Men hur har det och hur kommer det att påverka oss, kan man fundera över.

Hur, läsa av kommunikation på avstånd kommunikation på avstånd

När vi nu inte får komma varandra så nära så bör ju även hur vi tolkar budskap och hur vi läser av varandra påverkas, tänker jag. Och så har vi ju alla de som bär på munskydd, hur påverkar det vår kommunikation? Blir kroppsspråket mer betydelsefullt? Vi ser ju varandra på distans och kan inte läsa av varandra på samma sätt som när vi står nära varandra. Kanske blir kroppsspråket och dess signaler än mer viktiga? Ögat är ett mycket starkt sinne och vi litar också mer på vad vi ser än vad vi hör. På avstånd så ser vi mer av hela personen. Vi ser de stora dragen och kanske missar detaljerna. Kanske vi också kollar av varandra mer nu än tidigare?

Och ljudet? Hur låter du på avstånd? Att rösten är viktig, det vet vi, men är den än mer viktig på avstånd, kan man ju fundera över.

Många av de signaler som vi signalerar läser vi av undermedvetet. Därför tror jag att det är viktigare nu mer än någonsin att vara uppmärksam både på vad du signalerar med kroppsspråket och hur du låter när du kommunicerar.

Digital kommunikation

Mycket av vår kommunikation sker numera digitalt.  Hur påverkar det vår kommunikation? Vissa sinnen skärps andra försvagas. Allt detta påverkar oss naturligtvis. Det vore intressant att få veta om vi får fler missförstånd nu eller kanske det har blivit tvärtom? Vad tror du?

En sak är iallafall säker och det är att mycket förändras. Det vore intressant att få veta vad du, som läser min blogg, upplever. Skriv i kommentarsfältet och berätta.

Idag är det första maj och flera av oss har säkert som tradition att gå ut på gator och torg för att demonstrera och visa sina åsikter. I år blir det inte så mycket av den varan i alla fall inte på samma sätt som tidigare. Men jag hoppas ändå att du kan få komma ut och njuta av naturen, den smittar åtminstone inte.

Och vill du lära mer om kommunikation så finns jag online