Kommunikation på olika sätt

Hej!

Idag är sista julhelgdagen, sedan återvänder vardagen igen. Många av oss har säkert passat på att vara långlediga och måndag blir första arbetsdagen efter julledigheten.
Hur du än har haft det så hoppas jag att dina helger har varit bra och att du haft möjlighet att umgås med nära och kära. Nu är det dags att börja umgås med  det professionella livet, med arbetskamrater, kunder, chefer, anställda igen.

Har du tänkt på, hur olika sätt vi kommunicera utifrån med vem vi talar till?

Det är en inbygd förmåga vi har, att anpassa sig efter den vi talar till. Men ibland klickar den förmågan och vi tror att alla funkar på samma sätt. Vi får en jargong som inte alltid slår så väl ut.
Ibland blir förmågan så stark att den t.o.m hämmar oss. Då tänker jag framförallt på det som vi inom teatern kallar för statusspel. Någon som spelar högre status, dvs agerar med sitt beteende får oss att bli hämmade, eller vice versa.

Att få till en bra kommunikation bottnar i din egen självkänsla. Tänk på att du alltid har ett val i hur du kan agera och reagera. Du duger som du är!
Nästa steg är lyhördhet och respekt inför den andre. Det innebär att du är lyhörd inför den andres personlighet och möter den på ”rätt våglängd”. Att bemöta en människa som är ledsen med överdriven optimism kan få motsatt effekt.

Ibland är det ju också så att bara vetskapen om att den andre ”äger en viss status” påverkar vårt beteende. Vi får förutfattade meningar om personen och agerar utifrån det. Återigen; Lyhördhet och respekt. Med respekt menar jag även respekt till dig själv.

Härlig Trettonhelg!

Cecilia