Kommunikation, stress och förväntningar

Jag blev inkallad att jobba extra i går morse. Det blev en snabbfrukost och sedan snabbt iväg. Mmm stressigt blev det. Men det brukar ju inte vara så farligt, jag är ju van att agera snabbt och flexibelt. Varför upplevde jag det hela som så jobbigt? För jobbigt blev det och snett gick det. Kanske var det för att jag hade helt andra förväntningar på det kommande uppdraget? Eller så var det mötet med kollegan i dörren? En kollega som också,kommunikation, stress och förväntningar troligen var stressad och hade helt andra förväntningar på sin dag.

Det hela redde ut sig men fick mig också att tänka på vad stress och förväntningar gör med vår kommunikation.

Stress och förväntningar påverkar vår kommunikation

Man brukar säga att; vi hör det vi tror vi skall höra eller förväntar oss att höra. Stress är ett farligt tillstånd, inte minst för vår kommunikation. Det är så lätta att ”bli blind”, höra fel och framförallt uppleva negativa signaler betydligt starkare än vad de i realiteten kanske är. När vi är stressade så är det så lätt att uppfatta saker fel eller helt enkelt missförstå. Förväntningar kan visst vara bra på många sätt men tillsammans med stress så kan det bli så fel. Varför, därför att stress gör oss rigida och stela i vårt tankesätt. Förväntar du dig något när du är stressad så är det svårt att vara flexibel och ändra dig om det skulle behövas.

Kommunikation påverkar stress och förväntningar

Men likaväl som stress och förväntningar påverkar vår kommunikation (oftast negativt) så påverkar kommunikation både stress och förväntningar. Vi människor kommunicerar hela tiden och all kommunikation börjar hos dig själv. Så varför inte ta tillvara på detta och se till att kommunicera med dig själv när du hamnar i stressiga situationer. Det var iallafall det som hjälpte mig. Jag började helt enkelt kommunicera med mig själv och efter ett tag kunde jag nästan skratta åt hela händelsen. När jag väl hade kommunicerat med mig själv och kunde känna mig lugnare så kunde jag också bemöta kollegan på ett helt annat sätt vilket fick till resultat att även den kommunikationen gick bättre.

Vad har du för erfarenheter av kommunikation, stress och förväntningar?