Kommunikation, värderingar, balans

– Men det där har jag ju sagt  tusentals gånger!

– Hör du inte vad jag säger?

– Det har jag aldrig hört!

Känner du igen dig? Vart vi än vänder oss och vilka vi än möter så återkommer detta ständigt. Brist på kommunikation eller missförstådd kommunikation.

Kommunikation är som en balansgång på slak lina

Kommunikation är en ständigt pågående balansgång

Kommunikation, skulle jag vilja påstå, kan liknas vid en balansgång. Det handlar om att balansera rätt, dvs vara tillräckligt lyhörd och ödmjuk både för din mottagare och dig själv.

Men kanske framförallt om att våga ge sig ut på kommunikationens slak lina. Förklara och berätta hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Förra veckan skrev jag om, att tala till, och med sig själv. Det här skulle kunna handla om att lyssna till sig själv och sin mottagare. Lyssna både inåt och utåt för att hitta balansen.

Värderingarnas betydelse i kommunikation

I vecka som gått har jag deltagit i  dialogmöte mellan företagare, politiker och tjänstemän. Vi diskuterade hur företagsklimatet skulle kunna bli bättre i vår lilla kommun. Och vad som än kom upp så blev kontentan, kommunikation. – Vi behöver bli bättre på att kommunicera, blev svaret på de flesta frågor som kom upp.

Senare pratade jag med en företagskollega om attityder och värdegrunder för hur vi kommunicerar med varandra. Samma sak igen – kommunikation.

Det här får mig också att fundera kring hur viktigt det är att ta sig en titt på sina värderingar ibland. Hur väl stämmer de överens med det jag vill eller jag tror att jag kommunicerar ut? Det spelar ingen roll att du säger fina ord om du inte menar dem. Våra värderingar ligger till grund för våra attityder och våra attityder påverkar vårt beteende och all kommunikation är en form av beteende.

Dina värderingar avslöjar dig

Ett påstående som kanske verkar hårt. Men tyvärr så tror jag att alltför många människor lever i klinch med sina värderingar.

En värdering är något mycket värdefullt för oss människor. Något som föder en positiv känsla hos oss.

Låt mig ta ett exempel för att förklara hur jag tänker: En tjänsteman på en kommun har värdeorden stabilitet och noggrannhet, när hen känner stabilitet och noggrannhet så mår hen bra. Dessa värdeord har också hjälpt hen i jobbet som myndighetsutövare och kommuntjänsteman. Både kollegor och andra kan alltid lita på hen. Som någon säger: ”hen kan vi alltid lita på!”. Och det som hen utför är alltid gjort med noggrannhet. Toppen, eller hur? Men! Vad händer, efter beslutet om den där omorganisationen? Nu krävs det från högre håll mer av flexibilitet och kreativitet istället för noggrannhet och stabilitet.

Allt detta kommer också att avspegla sig i kommunikationen med andra. Vi fortsätter min hopdiktade berättelse: I omorganisationen så har vår tjänsteman också fått nya arbetsuppgifter där hen skall möta företagare som vill ha tillstånd för att kunna utveckla sina företag. Kreativa personer som behöver snabba beslut och gärna en hel del flexibilitet. Nu börjar hen bli riktigt frustrerad: ”Så här får det ju inte gå till” Du måste väl förstå att en regel är en regel, den ändrar man bara inte på….”.

Fundera en stund hur dina värdeord påverkar dig.

Nu är det inte så att vissa värdeord är bättre eller finare än andra. Men att ge sig tid och titta på vad det är för värdeord som driver just dig tror jag är mycket viktigt. För det är först då som du kan förstå och balansera rätt i din kommunikation.

Vi tar vår kommuntjänsteman igen. Om hen blir medveten om sina egna värderingar så kan hen också förhålla sig till dem. Kanske det finns fler värdeord som kan fungera med det nya?  Och bara genom att förstå vad det är som driver dig så kan du också hitta balansen och förhålla dig till andra.

 

I utvecklingsprogrammet Personligt Mästerskap som jag har blivit stolt businesspartner till arbetar man just med dessa tankar. I programmet så får du först börja att titta på dina värderingar för att sedan se över vad du vill ha för mål och resultat. Därefter kommer kommunikation, inre ledarskap och sinnestillstånd som viktiga pusselbitar, allt för att öka arbetsglädjen – effektiviteten och lönsamheten.

Härlig helg!