Konsten att använda storytelling

Fler och fler börjar inse kraften i storytelling. Hur en berättelse talar till känslorna och föreställningsförmågan vilket i sin tur hjälper mottagaren att både förstå och komma ihåg bättre.

Men fortfarande finns många frågor kring storytelling, vad det är, när och hur man kan använda storytelling.

För det första så vill jag påstå att ALLA kan berätta dvs är storytellers. Du berättar säkert något varje dag fast du kanske inte tänker på det. En arbetskamrat frågar dig hur bion var som du såg i går kväll eller om din semester. Du svarar med en berättelse. Så det här med att berätta, det har människan gjort i alla tider, det är inget nytt.

Vad är då nytt med storytelling? Bättre värld med kommunicera mera

Det som är nytt är att vi har börjat använda storytelling mer medvetet. Framförallt inom företagsvärlden används storytelling på nya sätt. Storytelling används bland annat som varumärkesbyggande eller som påverkan i reklam m.m.

Vad är då konsten att använda storytelling?

Konsten att använda storytelling enligt min mening är att använda berättandet som ett verktyg när du vill föra fram ett budskap. Att kunna lägga in en berättelse för att förtydliga fakta eller att använda en berättelse för att hjälpa mottagaren att kunna se och förstå ett framtida resultat av en idé eller något abstrakt. Storytelling handlar både om att sätta samman en berättelse och att kunna framföra den.

Konsten att framföra en berättelse/storytelling

Vill du verkligen fånga dina åhörare så våga använda alla dina verktyg som röst, kroppsspråk och tal. Våga använda känslouttryck. Men kom ihåg att det behöver inte alltid vara stora gester eller uttryck. Många gånger kan det minimalistiska bli väl så starkt. Det viktiga är att du själv är med och närvarande i din berättelse. Att berätta något som en utantilläxa attraherar ingen. konsten med storytelling

Vill du lära mer om konsten att använda storytelling så prova gärna min webbkurs Nå ut med storytelling. Där går vi igenom både hur du bygger upp en berättelse och hur du framför den. Vi tittar även på olika former av storytelling och i vilka olika syften du kan använda berättelsen.

Bästa övningen

Den absolut bästa övningen är ändå att börja berätta. Om du inte vet vad du skall berätta om så be någon annan att berätta om något så kommer du själv också snart igång. Berättande smittar nämligen.

Lycka till!

och