Konsten att få andra att lyssna

I vad eller var ligger hemligheten med att fånga sin publik och få dem att verkligen lyssna och ta till sig budskapet? Det är en fråga som har engagerat många människor sedan urminnes tider. De gamla grekerna skapade begreppet retorik, läran om, eller konsten i, att övertyga. Och numera kan man studera ämnet retorik på universitetsnivå. Men ändå, trots detta så finns det fortfarande många som är både osäkra, rädda eller helt enkelt okunniga i konsten. Och faktiskt är det nog också så att ingen blir fullärd. Konsten att få andra att lyssna kan alltid utvecklas.

Och just detta, att det hela tiden går att utveckla sin förmåga, är nog det som attraherar mig mest. Själv har jag arbetat med detta spännande ämne i snart 30 år och fortfarande kan jag finna nya delar och nya sätt att närma mig andra människor.

Studera andra talare

Ett verkligt bra sätt att själv utvecklas är att studera andra människor. Lyssna inte bara på föredragshållare utan även på människor i samtal. Fundera på vad det är som gör att den ena lyckas bättre än den andra. Vem fångar ditt intresse? Vad gör hen? Och fundera på dina egna framträdanden, när lyckades du bättre och när lyckades du sämre? Vad i ligger skillnaden? Gjorde du något annorlunda?

Slipa dina verktyg

Brukar du läsa min blogg så har du säkert läst om att jag gärna använder mig av metaforen; en musiker som stämmer och vårdar sitt instrument, för att beskriva hur du bör träna dig i talarkonst.

Som talare och även som samtalspartner (det gäller alltså även i tvåvägsamtal) så har du din röst, din kropp och dina ord som verktyg. Vi lyssnar hellre till en mjuk och behaglig röst än till en skrikig eller spänd röst. Likaså lyssnar vi hellre till en person som kan visa med sitt kroppsspråk att den öppnar upp för en konversation. Och orden, känner vi igen dem, förstår dem och kan relatera till dem lyssnar vi också lättare och bättre.

Förstå att andra inte förstår detsamma som du förstår

Att förstå att vi har olika referensramar, olika synsätt och kanske också olika önskemål är en annan grundregel när det gäller kommunikation med andra. Så fundera alltid på vem du skall tala till och vad den kan ha för intresse, kunskap eller önskemål.

Hela hemligheten har jag och kan jag nog heller inte avslöja men jag kan lova att jobbar du med dessa tre råd så kan du komma mycket långt.

Vill du träna tillsammans med några stycken andra så tycker jag att du skall anmäla dig till kursen Bli en stjärnföreläsare den 18-19 augusti. I dagsläget finns det endast två platser kvar så hör av dig omgående om du vill vara med.

Du kan också boka mig som personlig coach eller be mig komma till din arbetsplats

Lycka till och härlig helg