Konsten att få andra att lyssna?

Konsten att få andra att lyssna är en ständiga gåtan för många. Det handlar ju inte bara om att höra utan att verkligen lyssna och ta till sig budskapet. Därför vill jag denna vecka dela med mig av 5 tips som du kan ha nytta av när du vill få andra att lyssna till ditt budskap.

1. Förstå att andra förstår inte detsamma som du förstår

Man skulle kunna jämföra kommunikation med att om jag skulle be två personer att beskriva ett hus. Den ene står på framsidan utmed gatan och den andre beskriver huset från baksidan. Antagligen helt olika beskrivningar men samma hus och båda lika sanna. Likadant är det med kommunikation, vi lyssnar med olika perspektiv och tar på så sätt emot samma budskap på olika sätt. Nr1 är alltså att förstå detta och vara lyhörd för den andres perspektiv.

2. Lyssna med ögonen

När du talar till andra måste du själv också lyssna. Jag brukar säga att du skall lyssna med ögonen. Din mottagare ger hela tiden ifrån sig signaler med sitt kroppsspråk eller ansiktsuttryck. Det är mycket svårt   och heller inte nödvändigt  att kunna tolka alla dessa signaler korrekt. Men om du tränar upp din förmåga att se signalerna så kan du se dem som en indikation på att din mottager reagerar. Du kan också ställa frågor för att säkerställa att det du sagt uppfattas rätt.

3. Visa ditt intresse för att få andra att lyssna

Alla människor vill känna sig betydelsefulla. Om du visar din mottagare intresse så blir hen betydligt mer villig att lyssna på dig.Visa att du bryr dig och att personen är viktig.

4. Skapa samspel

Eller som man bruka säga inom NLP, skapa rapport. Spegla den andre med röstläge eller gester, obs på ett ödmjukt sätt, det handlar inte om att härma. Det handlar snarare om att skapa en VI-känsla. Detta kan du även göra om du talar till flera personer. Då handlar det snarare om att känna in stämning och tempot i rummet.

5. Skapa dialog istället för monolog

När vi vill övertyga en annan människa om något så är nog det vanligaste misstaget att hamna i monolog. Vi blir så fokuserade på vad vi själva vill säga att vi helt glömmer bort vår mottagare. Men om du istället för att själv prata hela tiden släpper in den andre och lyssnar på vad den har att säga så skall du se att ditt budskap har betydligt större chans att nå fram. Detta gäller även när du talar till många. Ställ en fråga till din publik så får du den engagerad och vill lyssna på dig.

Att få andra att lyssna

Tala så att andra lyssnar

Hoppas att du känner nytta av mina tips. Men visst, även om det kanske verkar ganska självklart så handlar det om träning. Läs gärna mer om mina kommunikationsutbildningar på http://www.ceciliagranquist.se är du intresserad av att kombinera semester med kunskap så håller jag 2 kurser här i Baskemölla Österlen i sommar

Härlig helg!

Ceciliasignatur