Konsten att göra ett bra avslut

Förra veckan skrev jag om vikten av en bra start. Men avslutet då? Jo, konsten att göra ett bra avslut är minst lika viktigt. Det är dina sista ord som åhörarna bär med sig. Det är i avslutet du kan skapa känslan hos dina åhörare. Därför skall du denna vecka få några bra tips hur du kan få till ett riktigt bra avslut.

Ett bra avslut sammanfattar ett bra avslut

Inom retoriken brukar man ibland säga: ”Tala om vad du skall säga, Säg det, Tala om vad du har sagt”. En kort sammanfattning av ditt budskap och det som du har berättat gör det lättare för dina åhörare att verkligen komma ihåg det du har sagt. Men tänk också på vad du vill att dina åhörare skall göra eller kanske känna efter din framställan. Kanske du vill att de skall köpa din produkt. Då kan en bra avslutning vara en uppmaning att verkligen köpa produkten nu. Vill du istället skapa en känsla eller en insikt om något så ta gärna hjälp av både din röst och ditt kroppsspråk samt några ord som skapar den känsla som du vill förmedla.

Bestäm och memorera dina avslutningsord

Att lära sig hela sitt framförande utantill brukar sällan bli bra. Ta istället hjälp av de 3 V-frågorna som jag tidigare skrivit om så blir ditt framförande mer levande. Men första och sista meningen kan vara bra att ha memorerat in. Se gärna till att avslutningsorden har en liten ”knorr” något som sätter sig hos deltagarna.

När det är slut så är det slut

Ett mycket vanligt misstag som många av oss gör (inklusive mig själv) är att vi fortsätter efter våra avslutande ord. Du har sagt de där bra avslutningsorden med knorr och allt, men så kommer du på något som du glömt säga under själva framförandet. Så du fortsätter att tala.  Risken är då att du ”luddar till” och suddar ut ditt budskap. Kom ihåg att dina åhörare inte vet vad du har tänkt att säga. Glömmer du något så var det säkert inte så viktigt, i alla fall inte just nu för den här publiken.

Lycka till min ditt avslut