Konsten att nå fram!

Så här når du fram 

Hur når man fram så att den andre verkligen tar till sig det du har att säga? Ja, inte bara hör utan också kommer ihåg? Det skall du få tips om i veckans blogg. Här kommer 3 grundregler som är bra att tänka på:

1. Alla förstår inte detsamma som du förstår

Den första regeln är att förstå att andra inte förstår detsamma som du förstår. Vi har alla olika referensramar, olika intressen och befinner oss i olika tillstånd.
Här är en enkel kommunikationsmodell som beskriver det hela:kommunikationsmodell
Sändaren vill säga något till Mottagaren. Till sitt förfogande har han sina kommunikationsverktyg: Kropp, röst och tal. Mottagaren tar emot med sina sinnen; syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Men emellan finns också ett sk. filter som bl a består av våra värderingar, övertygelser, beslut, minnen, tillstånd, kunskap och förväntningar.

När vi tar emot budskap så sållar vi bort det mesta, vi; generaliserar, utesluter och förvränger budskapet så att det passar in i vår föreställningsvärld.

2. Lyssna in din mottagare

lyssna med ögonen

För att din mottagare överhuvud taget skall vilja börja lyssna på dig behöver du skapa kontakt. Det gör du bäst med att ”lyssna in” mottagaren. Med det menar jag också att du bör ta in hela personen, dvs även lyssna med ögonen.  Se mottagaren och möta den där den är. Inom Nlp, kallar man det för att skapa ”raport”.

3. Rensa bort

Det vanligaste misstaget de flesta gör när de vill informera eller övertyga någon om något är att berätta för mycket. Du brinner säkert för det du gör och därför tycker du också att allt du kan är viktigt. Men om du överöser din mottagare med alltför mycket så försvinner det. Mottagaren slutar lyssna och risken är att inget av det du förmedlar når fram.

Se därför till att skala bort allt som inte direkt har med ditt mål att göra. Börja med att fråga dig själv vad själva budskapet är, varför skall du säga detta? Med hjälp av svaret så kan du lättare rensa bort det som inte hör till budskapet.

Lycka till och härlig 3:e advent!