Kurs i kreativitetsträning

Vad är kreativitet?

Kreativitet är ett ord som används allt mer och framställs som en viktig egenskap i många sammanhang.
Men vad är då kreativitet?
Jag tror att vi många gånger mystifierar och haussar upp egenskapen och gör det mycket svårare än vad det verkligen är. Ordet kreativitet kommer från det latinska ordet creare som betyder att skapa eller frambringa.  Hindret för många, tror jag, är att vi tror att vi måste komma på något helt nytt, något som inte finns och då blir det ju naturligtvis omöjligt. Kreativitet odlas bäst i samverkan. Vikten av att skapa rum för kreativitet. Själv funkar min kreativitet bäst tillsammans med andra. Men då under förutsättning att vi har en öppen och tillåtande attityd till varandra. Visst är det underbart att vara i sällskap där kreativiteten får sprudla! Och det kan vara i så enkla sammanhang som i fikarummet eller på en promenad i naturen. Jag kommer med en idé och du fyller på med en annan och tillsammans skapar vi det mest geniala. Kreativitet kräver också mod, mod att misslyckas och våga göra fel.

Kreativitetsträning – Släpp fantasin loss!Cecilia Granquist, kreativitetsträning

När vi var barn var vår fantasi gränslös och oändlig. Med åren krymper den och fogar sig efter regler och rutiner. Och ändå är kreativitet en så viktig egenskap och förmåga! Det är kreativiteten som hjälper oss att lösa problem, att komma på nya lösningar, att hitta den där geniala affärsidén som gör att vårt företag växer.

Kreativitet måste man vårda och utveckla. Vi är alla kreativa, det är inget som bara vissa föds med. Den går att träna och förfina, och under tiden har man mycket roligt!

Cecilia Granquist, kreativitetsträningPraktisk kurs för ökad kreativitet

Jag har arbetat fram en metod utifrån min mångåriga erfarenhet som skådespelerska och teaterpedagog. SLÄPP FANTASIN LOSS är en annorlunda praktisk kurs i kreativitetsträning, där deltagarna genom olika övningar inspireras till att öppna dörrar och släppa fram barnasinnet i rampljuset. Deltagarna får också träna sig i att våga lita mer på sin intuition och hur man tänjer sina gränser.

”Alla är kreativa, det gäller bara att släppa fram förmågan igen!”

Maila mig för mer info om kursen SLÄPP FANTASIN LOSS.