Kroppsspråk i telefon

Det blev ett stort intresse för förra veckans inlägg om att kroppsspråket hörs i telefon. Därför spinner jag vidare på denna ”tråd”.

Lena funderade t ex på hur kroppsspråket ”syns” när vi inte ser varandra (som vid telefonkontakt).

Om vi börjar med den som sänder signalen (dvs den person vars kroppsspråk vi utgår ifrån)så är det viktigt att komma ihåg all kommunikation börjar hos dig själv och att kommunikation handlar om beteende.

Hållningen påverkar din röst, hur du låter men den påverkar också dina känslor, ditt sinne och t o m din tankeförmåga. Testa själv så märker du. Försök komma på en smart idé samtidigt som du sitter hopkrupen med hängande huvud, inte lätt. Men sträcker du på dig, andas, så går det betydligt lättare, eller hur?

                    
Pia skrev så klokt i sin kommentar att man bör undvika att sitta i pyjamas när man ringer för jobbintervjuer. Då är det kläderna som påverkar dig och ditt sätt att uttrycka dig.

På andra sidan luren sitter mottagaren och lyssnar. Även om det är öronen som tar emot signalerna så är övriga sinnen aktiva och är med att tolka budskapet.

Jag läste i, min just nu favorittidskrift, Holone om ”blindsyn”. I olika vetenskapliga tester har man låtit blinda människor sitta framför en dataskärm med bilder ömsom med känslofyllda ansikten och ömsom med neutrala. Det visade sig att de reagerade på uttrycken i ansiktsbilderna på skärmen, ansikten de inte kunde se. Nu vet jag inte om detta även gäller över telefon men visst är det en intressant tanke.

Och att våra övriga sinnen skärps när ett annat sätts ur spel har vi många bevis för. Häromdagen pratade jag med en tjej som är hörselskadad. Hon berättade om hur hon kan känna vibrationer på mycket långt håll och hur hennes hjärna omtolkar till det vi kallar ljud.

Alla har vi säkert varit med om att tala med en person via telefon som vi aldrig tidigare träffat. Vi gör genast upp en bild av den personen och sedan när vi träffas IRL så …….Ja, ibland blir vi riktigt besvikna och ibland så förundras vi över hur lik den bilden var. Det handlar om mottagarens egna inre föreställningar. Vi tolkar det vi hör och sätter samman till en bild av den som talar utifrån egna ”gamla” erfarenheter.

Så vad det handlar om är att underlätta både för dig själv och för mottagaren att göra sig en så ”rätt” bild av dig som möjligt.

Härlig helg

Cecilia