Kroppsspråk och kalibrering

Att kroppsspråket är vårt största kommunikationsverktyg är de flesta medvetna om. Men hur många är medvetna om hur du med hjälp av ditt kroppsspråk kan få andra att ändra sitt sinnestillstånd? Det kallas för kalibrering inom NLP (neuro lingvistisk programmering).

Om du är observant på din mottagares kroppsspråk och speglar det på ett ödmjukt sätt så kommer din mottagare att uppleva en samhörighet och känna sig bekväm med dig. När du fått detta ”samspel” kan du försiktigt ändra ditt eget kroppsspråk, exempelvis öka tempot i dina rörelser eller förflytta dig, då skall du märka att din mottagare också ändrar sitt kroppsspråk. Kroppsspråket i sig påverkar vårt sinnestillstånd så genom att modifiera ditt kroppsspråk kan du påverka både dig själv och andra.

Kalibrera kan du också göra med röst och ord. Ofta så används alla kommunikationsverktygen parallellt men kroppens språk är starkast. Att kalibrera är en förmåga som de flesta av oss använder sig av helt omedvetet. Men är du medveten om dess styrka kan du se till att det är du som styr istället för att bli styrd av någon annan.

Låt mig ta ett exempel: Du är säljare och skall sälja en produkt eller tjänst till en kund. Kunden visar med sitt kroppsspråk att den känner sig osäker eller tveksam. Istället för att då gå på med hela artilleriet så kalibrerar du och väntar tills ni har ett samspel. Därefter kan du exempelvis öka tempot och visa din entusiasm inför din produkt.

Likadant kan du göra i det där viktiga medarbetarsamtalet och i alla möten då du vill få en förändring till stånd. Låter det magiskt? Ja, det är nästan magiskt hur det fungerar.

Prova så får du se.

Härlig helg

Ceciliasignatur