Kroppsspråk och kommunikation

Hej!

Vi som arbetar med mänsklig kommunikation brukar ofta använda oss av en procentformel när vi beskriver kommunikation mellan människor. Formeln säger att 55% är kroppsspråk, 38% röst och 7% röst. Denna formel grundar sig på en forskning från 1967 av professor Albert Mehrabian. Mehrabian gör en reservation och menar att detta grundar sig på när det handlar om underliggande känslor.

Då kan man ju fundera på om allt detta som vi lär ut är en myt? Gäller detta verkligen i vanlig konversation? Hur blir det t.ex i telefon när vi inte ser varandra?

Jag kan inte påstå att jag har några exakta siffror men vill ändå hävda att vårt kroppsspråk har stor betydelse i mer eller mindre alla sammanhang.

Det beror på att kommunikation handlar om beteende som upplevs och att all kommunikation börjar hos dig själv.
Tänk dig att du skall möta en för dig ny människa. Vad tänker du då innan mötet? Hur känner du dig? Dina tankar påverkar ditt kroppsspråk och ditt kroppsspråk visar på hur du tänker. Och märkligt nog så påverkar det oss även när vi inte kan se varandra.
Testa själv någon gång med olika kroppshållning när du talar i telefon, fråga sedan den du talat till om den upplevt någon skillnad.

Du kan också ”styra” andras tankar med hjälp av ditt kroppsspråk. Henrik Fexeus leddeTV programmet Hjärnstorm för en tid sedan. Här är ett youtube klipp som säger en hel del.

Samtidigt får vi ju inte förringa orden. Om det nu är så att endast 7% av vår uppmärksamhet går till det talade ordet så är det ju viktigt att vi väljer ”rätt” ord. Och om att välja ord får jag skriva om på ett senare blogginlägg.

När det gäller kroppsspråk så tror jag att det viktigaste är att bli ”vän” med sitt kroppsspråk. Det handlar inte så mycket om att göra om sig eller lära in ett antal gester. Det handlar mer om att bli medveten och styra sitt kroppsspråk med sina tankar (positiva sådana). Och när det gäller att läsa andra så handlar det framförallt om att vara lyhörd och inte döma i första taget. Det behöver inte betyda att din mottagare ljuger, eller menar illa, det kan likaväl betyda osäkerhet och rädsla (dessa kroppsuttryck ligger mycket nära varandra).

Vill du få till en bra konversation så visa öppenhet med ditt kroppsspråk och gör på så vis din mottagare trygg.

Härlig helg!

Cecilia