Kvinnospråk på Kvinnodagen

I dag har vi internationella kvinnodagen och då bör det ju vara på sin plats att ta upp det kära gamla ämnet kvinnlig och manligt språk.

Är det någon skillnad? Och i så fall är den medfödd eller kommer den med uppfostran och kultur? För ett antal år sedan kom boken Män är från mars och kvinnor är från Venus av författaren och läkaren John Gray. Den fick oss att se varandra nästan som vi är och lever i två olika världar. Jag minns att jag läste den med en hel del aha upplevelser och nästan en befrielse som; okey nu förstår jag.

Men många reagerade och menade att det här var att befästa en stereotyp fördom om manligt och kvinnligt.

Hur ser jag på det i dag då? Ja, visst agerar vi olika, mannen i mitt liv och jag, visst talar vi om saker och ting på olika sätt. Sedan om det beror på uppfostran eller medfödda anlag vet jag inte. Jag läste faktiskt i vetenskapsmagasinet Holone att vi kan ärva värderingar och beteenden. Det är Denis Noble forskare inom systembiologi och tidigare professor i kardiovaskulär fysiologi vid Oxford som funnit bevis på detta i sin forskning. Skall bli spännande att följa vad man kommer fram till.

Hur som helst, konkret för mig här och nu handlar det mer om respekt för varandra som människor och då inte bara män och kvinnor utan människor i allmänhet, från olika kulturer och världsdelar. Att förstå att andra inte alltid förstår detsamma som jag förstår. När vi förstår det och kan mötas med nyfikenhet och respekt så berikar vi livet för varandra.

Men skall vi då inte göra något åt de orättvisor och kränkningar som faktiskt finns? Jo, självklart! Ser vi oss om så finns det många orättvisor som måste bekämpas. För mig är det bästa redskapet medvetenhet och att ständigt tro på människan. För tror jag på människan så tror jag på mig själv, tror jag på mig själv så blir jag starkare och har lättare för att bemöta andra på ett bra sätt vilket i sin tur speglar tillbaka och stärker tron på mig som människa.

I morgon skall jag vara med på dagen K i Simrishamn där vi bl a vill visa på kvinnors företagarkraft. Hoppas vi ses.

Härlig Kvinnodag och helg
Cecilia