Ledarskap stavas kommunikation
ledarskap stavas kommunikation

 

Redan någon gång på tidigt 90-tal, myntade Sören Gyll, den dåvarande koncernchefen på Volvo, uttrycket Ledarskap stavas kommunikation. Senare i början på vårt nya sekel kom C-H Segerfeldt ut med boken Ledarskap stavas kommunikation.

Nu skriver vi 2020 och ”mycket vatten har hunnit rinna under broarna” sedan dess. Men vad har hänt med ledares förmåga att kommunicera, kan man ändå fråga sig? Förhoppningsvis en hel del, men troligtvis är det ett lika aktuellt och viktigt ämne nu som då.

Ledarskap och kommunikation 2020

I mitt arbete som talarcoach så träffar jag en hel del chefer och även konsulter som alla kämpar med att förbättra sin och omgivningens kommunikation. Alla brinner de för kommunikation och har en önskan om att föra fram sitt budskap. Ofta hör jag ord som: MOD, NÄRVARO, LYSSNA och SE. Ganska självklara ord i kommunikationssammanhang, kan man tycka. Men ändå så förstår jag när jag hör mina klienter berätta, att detta saknas på så många håll.

På baksidan av boken, Ledarskap stavas kommunikation, som kom ut 2002, kan jag läsa: ”I vår tids företag och organisationer ställs allt högre krav på de anställda att klara av hastigheter, vara flexibla och ha förmåga till förändring. Effekterna ser vi nu i form av stressrelaterade besvär ………”

Visst skulle den texten även kunna passa idag, 18 år senare, år 2020?

Var finns då lösningen?

Om det fanns en fix och färdig lösning så skulle vi troligen ha världsfred. Men så är det verkligen inte, det vet vi alla. Kanske är det mer konflikter och oro världen över, nu mer än någonsin. Därför är jag förvissad om att konsten att kunna kommunicera, att se, lyssna och utvecklas är något levande som vi hela tiden behöver träna oss i. Det är inte bara ledarskap som stavas kommunikation utan även mänsklighet.

Mänsklighet stavas kommunikation

Själv har jag en passion för kommunikation. Jag tror verkligen att vi kan få en bättre värld om vi alla också blir bättre på att kommunicera. Och med att träna kommunikation så handlar det minst lika mycket om att träna sin inre kommunikation, den du har med dig själv. Därför är också min mission att hjälpa dig som har ett viktigt budskap som du vill föra fram och nå ut med. Det finns så många människor som både har bra idéer och tankar men som låter dem stanna hemma på kammaren. Därför att de kanske inte vågar eller känner sig osäkra hur de skall nå ut.

Men som jag skriver på första sidan av hemsidan: ”Du kan försätta berg om du bara vet hur”.

Cecilia Granquist AB