Lyssna med ögonen!

Din mottagare sänder ut signaler

När vi talar om presentationsteknik så koncentrerar vi oss ofta på hur sändaren skall göra för att mottagaren skall lyssna.  Jag har själv också skrivit i tidigare inlägg att all kommunikation börjar hos dig själv och att det är ditt beteende som mottagaren upplever. Men vi får inte glömma att även mottagaren sänder ut signaler, signaler som ger dig som sändare viktig information.

Lyssna med ögonen

Ibland säger mina kursdeltagare att de väljer att titta på de som ser vänliga och snälla ut för då går det lättare. Och visst, kan väl det vara ok om du känner dig osäker. Men nu är det ju så att du som sändare har något mycket fint och viktigt som du vill förmedla till dina åhörare, eller hur? Ser du då att en person i åhörarskaran ser lite frågande ut så betyder det ju inte att det är fel på det du säger utan snarare på att just den mottagaren kanske är; tveksam, inte förstår eller också möjligen funderar på det du talar om. Vågar du lyssna till de signaler du ser så kan du med hjälp av dem förtydliga, poängtera etc.
Att fråga om alla förstått brukar vara overksamt eftersom de flesta inte vill erkänna offentligt att de inte förstår. Men om du ser att några ser oförstående ut så kan du förtydliga det du säger på ett sådant sätt att ändå ingen blir utpekad.

Viktigt i säljsamtal

Det här är inte minst viktigt i säljsamtal. Att verkligen lyssna på mottagaren med alla dina sinnen hjälper dig att upptäcka köpsignaler. Signaler som mottagaren kan ge dig är t ex ett litet snabbt leende, en blick eller en rörelse med kroppen.

Så nästa gång du skall framföra något, släpp koncentrationen på dig själv och koncentrera dig på din mottagare i stället!

Härlig helg!

Ceciliasignatur