Lyssnaren

Hej,

Varför är egentligen storytelling eller berättande, om vi håller oss till svenska, så oöverträffat effektivt när det gäller mänsklig kommunikation, kan man undra.

Jo, det är just för att det är hos lyssnaren det händer. Som Ulf Ärnström och Peter Hagberg skriver i sin Berättarboken (kulturkemi förlag); När det syns i lyssnarnas ögon att sagan eller historien blir verklig, att den lever hos dem, får berättelsen luft under vingarna. Då svävar den på lyssnarens inlevelse.

Alla har vi säkert minnen från då vi var barn och lyssnade till någon vuxen som berättade en spännande saga för oss. Hur vi levde oss in i berättelsen och ”Var där”.

När det handlar om corporate storytelling så brukar man poängtera att det inte är sagor utan sanna berättelser. Men bara för att berättelsen är sann försvinner inte fenomenet.

Fenomenet uppstår när vi ger lyssnaren ord som väcker bilder och en inre association.

Jag minns själv härförleden när jag höll ett seminarium och mot slutet av dagen gjorde en summering av det vi hade diskuterat och pratat om. Då räckte en man upp handen och refererade direkt till en av mina berättelser (som jag använde för att illustrera ämnet) han berättade vilken ingivelse den hade gett honom och jag förstod att det var den berättelsen som mannen skulle bära med sig, den hade sagt mer en hela seminariedagen sammantaget.

Härlig helg

Cecilia