”Måla” med rösten!

Har du tänkt på hur olika det kan låta och faktiskt också hur olika vi uppfattar något utifrån hur det låter?

Rösten är ett fantastiskt verktyg som jag tycker vi ofta försummar när det gäller kommunikation.

Igår avslutade jag och min kollega Jerk, en av våra kurser i berättarteknik för småföretagare. Vid kaffet och summeringen av kursen beskrev en av deltagarna berättandet som en tavla. Du börjar med ett ramverk, skissen, sedan fyller du tavlan med färg och form; detaljerna, upplevelsen, känslorna, ljuden etc. allt för att göra berättelsen levande.

Rösten är en av dessa färger på tavlan. Rösten kan du nyansera med tonfall, frasering, paus etc. Många gånger är det betydligt effektivare att få uppmärksamhet och ”öppna öronen” på lyssnaren genom att sänka rösten i stället för att höja den.
Det är också viktigt att du har med din egen inlevelse när du talar, det påverkar hur ordet låter. Jag minns så väl min egen mor när hon sa ordet äckligt; då rös vi i hela kroppen för det lät också äckligt när hon sa ordet.

Men nu vill jag istället säga häääärlig helg till dig!
Hoppas att du tittar in nästa fredag för ett nytt blogginlägg.

Cecilia