Modig kommunikation

Ibland kan det behövas mod för att kommunicera. Mod att säga det som du verkligen tycker eller mod att framföra ett obehagligt budskap. Jag talade med en vän som är  läkare häromdagen. Han berättade hur hans kollegor ofta drog sig för att berätta en dålig prognos eller att tala med anhöriga vid ett dödsfall. Jag frågade honom hur han själv brukar göra eftersom kollegorna ofta ber honom ta över uppgiften. Han sa att det handlar om mod och empati. Att våga konfrontera svåra känslor, att våga visa empati utan att för den skull ta över den jobbiga känslan. Att vara närvarande, lyssnande och stödjande.

Modiga ledare

För några år sedan hade jag förmånen att träffa Margareta Kull som tränar modiga ledare i sitt företag, Kull leadership. Hon brukade säga att modiga ledare är nyckeln till framgång. De är de ledare de innerst inne vill vara och vågar ta svåra beslut trots sina rädslor.

Vad är då modig kommunikation?

Är modig kommunikation att alltid säga det som man tycker för stunden? Nja, jag tror inte det. Ibland behöver vi stoppa oss själva och istället lyssna in. Modig kommunikation, för mig, betyder att du både är sann mot dig själv och din omgivning.

Har du ett obehagligt budskap som du behöver framföra så förbered dig. Vem är det som ska ta emot budskapet? Och framförallt se till att lyssna in den som du möter. I vilket tillstånd befinner den sig i? Kanske du först behöver lugna och skapa trygghet. Men smussla inte eller försök att dölja, det avslöjar sig och skapar bara obehag. Kom också ihåg: ”Nyckeln till kommunikation är att förstå att andra inte förstår detsamma som du förstår”. Vi har alla vår egen karta av världen. Vi lyssnar och upplever på olika sätt. Därför är det så viktigt att vara lyhörd inför den du möter så att du kan framföra ditt budskap på ett bra sätt.

I vårt nästa avsnitt av vår podd PRAT som kommer den 24 juni så pratar vi med Jonas Ahlner som är präst. En vanlig uppgift för en präst är just att ta hand om sörjande och människor i kris. Så missa inte det avsnittet (nr118), Jonas har många intressanta tankar om sin kommunikation som präst.

Våga vara modig och lyssna

Många gånger så är det viktigaste att finnas där. Egentligen så behöver vi oftast inte säga så mycket. Modig kommunikation är ofta att finnas på plats och visa att du lyssnar. Och detta gäller inte minst efter att du levererat ett jobbigt budskap. Våga vara kvar, våga finnas när reaktionen kommer.

Vad tänker du kring modig kommunikation? Vad är din erfarenhet? Kommentera gärna