Mottagaren skapar betydelsen

Hej!

Att det är mottagaren som skapar betydelsen av ditt budskap har jag skrivit om tidigare.

Denna vecka vill jag uppehålla mig en stund vid just mottagaren. Att vi både har makten, rätten och ansvaret för tolkningen av budskapet. Har du tänkt på att det faktiskt är du som bestämmer hur du vill tolka en annan människas ord och beteende gentemot dig?

Någon säger eller påstår något. Du känner dig sårad eller kränkt. Men hur vet du att sändaren vill såra eller kränka dig? Du har makten att själv avgöra.

Visst, ibland kan det vara en uppenbar kränkning som är svår att tolka på annat sätt, men jag tror ändå att vid de allra flesta tillfällen skulle du kunna bestämma dig för tvärtom. Att istället för att ta orden som en kränkning prova att t.o.m ta det som en komplimang.

I vilket fall, så är bara kunskapen om att det är jag som har makten att skapa betydelsen en härlig känsla som gör mig stark och mindre sårbar.

Med ansvaret för tolkningen menar jag också att vi har ett ansvar gentemot oss själva. Väljer du att bli sårad så sårar du dig själv. Men samtidigt har vi ju rätt till våra känslor. Det du känner det känner du och har rätt att känna. Men fråga då dig själv om du verkligen behöver känna denna negativa känsla, är det möjligt att pröva en annan tolkning?

Ett annat alternativ är att fråga personen som som uttalat orden. Vad menar du? Jag blir ledsen av att du säger så.

Härlig helg!

Cecilia