Nå ut med ditt budskap!

Hej!

Svisch så är det fredag igen!

Det här med tid och hur fort allting går kom mig osökt att tänka på hur snabbt vi skaffar oss en uppfattning om en annan människa och bestämmer oss för om det är värt att lyssna vidare eller inte.
Inom kommunikations sammanhang brukar man tala om att på endast några få sekunder så har vi beslutat oss. Vi hinner då på denna korta tid registrera en rad signaler som kroppsspråk, tonläge etc. Under dessa sekunder är det främst vårt undermedvetna som hinner jobba. Ja, du minns kanske det jag skrev om i blogginlägget känslans intelligens för två veckor sedan, att vårt medvetande har en kapacitet att ta emot10-60 bit/sek medan hela vårt nervsystem (det vi brukar kalla undermedvetna) kan ta emot hela 11 200 000 bit/sek.

Det betyder också att vi även hinner tolka dessa signaler. När jag ser dig och ditt kroppsspråk så får det mig att minnas min gamla mattelärare på gymnasiet t.ex. Minnen, erfarenheter, kunskap, tillstånd, intresse….. påverkar mitt sätt att tolka dina signaler. Som retorikprofessor Anders Sigrell skriver i sin bok Retorik för lärare; ”Det räcker inte med att lära ut något eftersom det är mottagaren som skapar betydelsen av ett budskap”. Mottagaren skapar betydelsen utifrån de signaler som den tar emot och tolkar i sitt eget nervsystem.

Hmmmm. Men då tänker kanske du att det är kört? Om mottagaren ändå tolkar efter sina preferenser så är det ju inte mycket jag kan göra?

Inom teatern brukar vi använda tre V när vi arbetar med att få ut vårt budskap till publiken. Vi frågar oss; Till Vem vänder vi oss? vad kan mottagaren ha för intresse, kunskap, erfarenheter? Vad vill vi berätta? vad är kärnan med budskapet? Varför berättar vi? Vad är syftet med budskapet?

Dessa frågor har jag märkt är mycket bra och användbart att ställa sig när du förbereder dig inför att presentera ett budskap. Det gör det lättare att bli konkret och tydlig vilket är oerhört viktigt om du skall hinna fånga uppmärksamheten och viljan att lyssna på bara några sekunder.

Med dessa tre V som grund kan du sedan arbeta vidare med din presentation så att den blir levande och spännande att lyssna till. När du vet vem du riktar dig till är det lättare att välja igenkännande exempel, metaforer och annat som förtydligar ditt budskap. Frågorna Vad  och Varför är viktiga för att du skall hålla dig till den ”röda tråden” och bli tydlig, välja rätt argument etc.

Att träna på korta presentationer som du sedan kan variera utifrån tillfälle och sammanhang är guld värt för alla oss som vill skapa nya goda kontakter.

Lycka till med dina V

Härlig helg!

Cecilia