Några ord om kreativitet

Hej,

Denna vecka går mina tankar kring begreppet kreativitet. Kreativitet är ett ord som används allt mer och framställs som en viktig egenskap i många sammanhang.

För någon vecka sedan lyssnade jag till Daniel Hjort som är professor i entreprenörskap på Handelshögskolan i Köpenhamn. Han beskrev det bl.a som att vi går från den Post-industriella till den kreativa ekonomin. Vi går också mot en allt mer entreprenöralisering av samhället d.v.s att alla mer eller mindre förväntas handla och agera som en entreprenör, vi förväntas ta egna ansvar och egna initiativ. Alltså vara mer kreativa i vårt handlande.

Men vad är då kreativitet?

Jag tror att vi många gånger mystifierar och haussar upp egenskapen och gör det mycket svårare än vad det verkligen är. Ordet kreativitet kommer från det latinska ordet creare som betyder att skapa eller frambringa. Daniel beskrev ordet så här: KreAKTIVitet. Det handlar alltså om att vara AKTIV.
Hindret för många, tror jag, är att vi tror att vi måste komma på något helt nytt, något som inte finns och då blir det ju naturligtvis omöjligt.

Om vi istället tar fasta på dessa två lydelser; skapa och aktiv.
Skapar gör vi alla genom vår förmåga att skapa inre bilder, vi fantiserar. Ett bra exempel är när du läst en riktigt bra bok och så skall du sedan se filmen. Visst är det lätt att bli besviken? Du har redan med hjälp av din fantasi/kreativitet skapat bilder av händelserna och personerna i boken när du sedan ser filmen är det någon annans bild, ibland funkar det men ibland så blir det ”fel”.

Daniel menade också under sin föreläsning att kreativitet odlas bäst i samverkan. Vikten av att skapa rum för kreativitet. Och det är något som jag håller med om. Själv funkar min kreativitet bäst tillsammans med andra. Men då under förutsättning att vi har en öppen och tillåtande attityd till varandra. Visst är det underbart att vara i sällskap där kreativiteten får sprudla! Och det kan vara i så enkla sammanhang som i fikarummet eller på en promenad i naturen. Jag kommer med en idé och du fyller på med en annan och tillsammans skapar vi det mest geniala.
Kreativitet kräver också mod, mod att misslyckas och våga göra fel. Testa att gå utanför dina traditionella ramar. Ta två helt vanliga saker som brukar användas var för sig, sätt ihop dem och se vad det kan bli nu?

För som någon sa: ”Om vi gör som vi alltid har gjort så blir det som det alltid har varit”.

Härlig helg!

Cecilia