Nytt om storytelling

Läste en artikel om content marketing och trendspaning av Kjell Hägglund. Där skriver han om storytelling att det går allt mer från att vara helt sanningsbaserade till mer skarvade anekdoter. Det gillar jag. Visst bör en berättelse som vill lyfta fram ditt företag bygga på sanning. Berättelsen skall ju inte vara helt tagen i luften. Men att man som i en anekdot kan skarva med underhållande tillägg, det gillar jag.

Vad är nytt om storytelling?

Så här skriver Kjell:

 Anekdoter i stället för storytelling

Vi ser ett skifte från ”storytelling” till ”anekdoter” – där äktheten inte är faktagranskad utan sitter i känslorna, berättarlusten och omsorgen om mottagarens välbefinnande. Där storytelling har journalistiken som bärande konstruktion utgår anekdotiskt berättande från det sociala samtalet. Storytelling är ett uppfordrande uppifrån-perspektiv, anekdoten en överenskommen berättarform. Mottagaren vet på förhand att den innehåller både sann substans och skarvad underhållning. Där finns en särskild identifikation mellan berättare och lyssnare – kredibilitet genom förtroende.

Berättarlusten – Kärnan och kraften i Storytelling Storytelling

Det jag gillar mest är att man börjar förstå vilken kraft det ligger i berättarlusten. Det är just mötet mellan människor där vi delar med oss av berättelser/anekdoter om vad som hänt, som gör det hela så kraftfullt. En berättelse är levande och förändras också efter att jag berättat den för dig. Precis som med all kommunikation; den börjar hos sändaren men får sin betydelse hos mottagaren. När sedan mottagaren, berörd, av berättelsen för den vidare så är det från hens perspektiv.

Tips för dig som vill använda storytelling

När jag pratar om storytelling brukar jag använda de 3P:na som mall för berättandet. Dessa står för: Plats, Person och Problem. 3 viktiga beståndsdelar för att det skall bli en berättelse. Platsen behövs för att lyssnaren skall kunna orientera sig var det hela utspelar sig. Person för att lyssnaren skall kunna identifiera sig med huvudpersonen. Problem för att det skall bli ett händelseförlopp som lyssnaren vill lyssna vidare på och höra hur det går.
Om du vill träna att använda berättandet mer i din vardag så kan du göra det så enkelt som att du börjar med: ”En gång när jag var…….. då hände detta….. och….Som du märker så är egentligen berättandet inte något komplicerat utan faktiskt ganska enkelt. Berätta är något som i princip alla människor gör mer eller mindre.

Träna ditt berättande till en vana

Som sagt berätta är något naturligt och ursprungligt hos människan. Det som hänt är att vi fått så många fler sätt att kommunicera på i det moderna samhället att förmågan har börjat glömmas bort.

Jag blev så glad härförleden när jag träffade en av mina kursdeltagare som berättade att hon numera fört in berättandet som en naturlig del i sina möten med andra människor. Hon berättade för mig hur hon kunde starta en konversation, med t ex en ny kund, med en berättelse om vad som hänt på vägen till mötet. Detta förhållningssätt hade underlättat relationsbyggandet betydligt.

Vill du ha hjälp att komma igång?

Redan nu på onsdag den 13 februari planerar jag att hålla en intensivkurs i storytelling. Den äger rum i Lund kl. 15.00 – 19.30. Vill du haka på så anmäl dig idag. pdf med inbjudan  och anmäl dig här

Vill du hellre gå en kurs i din egen takt, när och var du vill. Då kan du gå min onlinekurs i storytelling. Läs mer om den här.

Här är en liten film där jag delar med mig av tips varför du skall använda storytelling som föreläsare

Härlig helg!

Cecilia Granquist AB