Olika orsaker till konflikter

Orsaker till konflikter, ja det kan ju vara en hel del. Men eftersom jag nu arbetar med kommunikation och har en bakgrund som skådespelare, där vi faktist älskar konflikter, så kan jag inte låta bli att skriva ner några tankar kring detta vida ämne.

Jag tror att de flesta konflikter stora som små har sin begynnelse i missförstånd, okunskap och rädsla. Det kan vara en sån liten bagatell som att jag tror att du inte gillar mig för att du verkade så sur sist vi talades vid. Men då visste jag inte att ditt ”sura” uttryck berodde på en osäkerhet hos dig som inte alls hade med mig att göra. Men jag tolkar det som om du är sur på mig och så är det hela igång.

Vad kan man då göra för att undvika konflikter?

Ja, för det första så tror jag vi måste lära oss att bli lite mindre konflikträdda. Kanske som med teater, om livet vore utan konflikter så skulle det vara urtrist att leva. Det är när konflikten vuxit och vi spårat ur eller kört in i en vägg som det börjar bli farligt.

Om vi istället lär oss att våga fråga och berätta hur vi känner och tycker så tror jag att vi kan komma mycket långt.

Pratade med en företagarkollega häromdagen som just arbetar med konflikthantering på arbetsplatser, men i stort sett alltid blir inkallad först när konflikten eskalerat och blivit ett verkligt problem.

Vi konstaterade båda att man skulle kunna spara både en hel del onödigt lidande och även pengar om man istället arbetade förebyggande. I den bästa av världar börjar man arbeta med konflikthantering när arbetsplatsen mår som bäst. Det är ju då man kan slappna av och våga bjuda på sig själv.

Det handlar också om att förstå att all kommunikation börjar hos dig själv. Du kan inte ”ändra” på andra, men du kan ändra ditt beteende gentemot andra och det kan förändra andras beteende mot dig.

Kommunikation

Att förstå att kropp och knopp hör ihop. Ta hjälp av ditt instrument! För precis som det är mycket trevligare att lyssna på en stämd gitarr är det lättare och trevligare att både bo och lyssna till en ”stämd” kropp.

Jag tror också att det är viktigt att kunna skilja på självförtroende och självtillit. Den som har självtillit kan våga kosta på sig att känna dåligt självförtroende ibland vilket i sin tur gör det lättare att höja sitt självförtroende.

Och så en annan viktig sak som även den handlar om kommunikation och det är att förstå att andra inte förstår detsamma som du förstår. Att respektera den andres karta av världen gör att vi får betydligt lättare att hantera konflikter.

Härlig helg!

Ceciliasignatur