Ordens betydelse – Var lyhörd!

Hej!

Som jag skrivit om tidigare så pratar man ofta inom kommunikationssammanhang om procentsatsen 55, 38, 7. Där själva orden får stå för de futtiga 7%. Då skulle man ju kunna fundera vidare om det i själva verket inte spelar någon roll vilka ord jag använder eftersom de ändå har så liten betydelse?

Men jag tror att det i stället är som så att det är ännu viktigare att välja ord med omsorg. Men också att tänka efter två gånger när jag lyssnar, vad menar personen med det här ordet? Betyder det verkligen samma för honom som för mig?

Ord är något vi väljer och när vi kommunicerar med andra så måste vi välja språk och så hoppas på att mottagaren i sitt huvud gör om detta till en tanke som motsvarar den tanke du hade. Om detta skriver Anders Sigrell, professor i retorik vid Lunds universitet, i boken Retorik för lärare. En för övrigt lättläst bok som jag varmt kan rekommendera i detta ämne.

Har du  tänkt på att vissa människor använder en viss typ av uttryck och andra människor ett helt annat sätt att uttrycka sig på och ändå talar de om samma ämne?

Om du vill nå och få en annan människa att lyssna och ta till sig det du säger så var uppmärksam på hur den uttrycker sig. Om du matchar, dvs använder dig av likvärdiga uttryck så får du större chans att få mottagaren att lyssna och kommer ihåg vad du sagt. Eller som någon sa: ”Det handlar inte om att få folk att minnas utan att få dem att aldrig glömma”.

Inom kommunikationssammanhang brukar vi tala om att vissa människor är auditiva, andra visuella och några kinestetiska. Vilket innebär att  den som är auditiv gärna väljer uttryck som; det låter bra, det hörs som…, är du däremot kinestetisk så använder du uttryck som: det känns bra, jag har en känsla av etc och den visuella väljer gärna uttryck som; det här ser bra ut, eller; vi har en ljusnande framtid. Detta är naturligtvis inte renodlat men forskarna har märkt att de flesta har någon av dessa sidor starkare än de andra.

Men så har vi ju också olika språkstilar inom olika gemenskaper som t ex det akademiska språket, det ungdomliga, olika fackspråk etc.

Så om vi nu skall göra en kort sammanfattning av ett stort och intressant ämne så skulle jag vilja säga som jag brukar; Var lyhörd! Om du är lyhörd för din mottagares uttryckssätt så får du betydligt större chans att hamna ”rätt”.

Härlig helg!

Cecilia