Pathos – Berör med känslor i din presentation

Ordet pathos är ett av orden i retorikens triad; ethos, logos och pathos. Där pathos står för konsten att beröra sin publik.

Men för att beröra så behöver du också våga använda dina egna känslor. Häromkvällen då jag höll min kurs, Våga tala, så arbetade vi just med att använda känslor för att kunna beröra. En av mina deltagare uttryckte oro för att bli för privat och en annan frågade helt enkelt, hur gör man. Viktiga frågor som jag tror att många funderar över. Därför skall du i veckans blogg få några tips och tankar från mig om hur du kan beröra och använda pathos i din presentation.

Men varför?  Pathos – Berör med känslor i din presentation

Räcker det inte med att vara saklig och informativ i en presentation, kan man ju tycka? ”Varför hålla på med en massa känslor? ”

Den viktigaste anledningen varför det är viktigt med pathos, är antagligen att vi människor är känslosamma varelser. En känsla griper tag i oss och hjälper oss att förstå vad talaren syftar till. Vi kan känna igen oss i känslor och på så sätt kommer vi också ihåg det som sagts. Vi berörs och vi vill bi berörda.

I skrivande stund är vi mitt uppe i det amerikanska valet och säga vad man vill om Trump, men väcka känslor kan han. Därför är det också viktigt att som lyssnare känna till styrkan i pathos och kunna ”klä av språkdräkten”. För pathos kan användas till många syften så det gäller också att kunna genomskåda.

berör med pathos

 

Tips, att beröra med pathos

Vill du kunna beröra på ett äkta och trovärdigt sätt så är det viktigt att du själv låter dig leva in i känslan. En ytligt spelad känsla genomskådas lätt och kan då istället få motsatt effekt.

Vi tar ett exempel. Du vill skapa en känsla av optimism i en svår tid. Börja med att själv känna efter hur det känns när det är svårt. Låt din röst, ditt kroppsspråk och framförallt dina tankar känna av känslan av svårighet. Gå sedan vidare och tillåt dig själv att ”se ljuset” känn hoppet och glädjen av att ha lyckats. Är det svårt att hitta känslorna här och nu så använd sina minnen. För visst har du någon gång haft det svårt och sedan lyckats, eller hur?

Men hur stor är risken för att bli för privat?

Ja, gränsen mellan personlig och privat kan vara hårfin. Att bli för privat brukar sällan bli bra. Här gäller det att använda sitt sunda förnuft och inte ge ut detaljer som inte tillför något. Tänk på vem du talar till och vad den behöver veta för att kunna ta till sig känslan du vill förmedla.

 

Kroppsspråk och röst viktiga i pathos

Som du förstår av ovanstående exempel så är kroppsspråk och röst mycket viktiga redskap när vi vill visa pathos. Det funkar alltså inte att endast säga; ”det är svårt nu men jag vet att det blir bättre” och ha en entonig röst. Du behöver ha med din egen känsla och tro på det du säger. Men, kom ihåg det behöver inte alltid vara stora gester, även små gester kan vara kraftfulla. Det är din egen inre känsla som är det viktiga så våga visa och känn den.

Vill du ha hjälp?

Som det mesta behövs det tränas. Jag kan hjälpa dig. Jag finns både online och för fysiska träffar. Klicka på kontakt eller chatt så sätter vi ihop något som passar dig.

Lycka till och