Kurs: Personlig försäljning

Försäljning och kundbemötande handlar om kommunikation

Hur du väljer ord, kroppsspråk och hanterar din röst påverkar hur kunden upplever dig och företaget.
För att lyckas med att sälja till kunden behöver du framförallt lyssna och ställa olika typer av frågor. Kunden måste bli engagerad och känna att du bryr dig. Det handlar också om att kunna läsa av kunden så att du kan bemöta hen på rätt sätt.

Goda kundrelationer och aktivt arbete med kundvård stärker konkurrenskraften.
Denna utbildning ger dig redskapen.

Cecilia Granquist

Några punkter ur innehållet:

  • Kroppsspråkets betydelse i kommunikationssammanhang.
  • Konsten att ”pejla rätt frekvens”, om att möta mottagaren på rätt nivå.
  • Säljsamtalet, frågeteknik, hitta köpsignaler.
  • Vad är en besvärlig kund och hur bemöter du hen?
  • Hur gör du när du blir ”avspisad” eller möter ”stenansiktet”?
  • Hur hänger försäljning och service ihop? Vad som avgör kundens beslut att köpa och köpa igen
  • Kundbemötande – vad innebär det och vad kan du konkret utveckla för att göra detta till ett av företagets främsta konkurrensmedel?

Punkterna behandlas både teoretiskt och med många praktiska övningar så att deltagarna kan göra egna reflektioner.

Denna kurs går att beställa till ditt företag och din säljkår. Pris för en dag med ett deltagarantal på max 15 personer, inklusive kursdokumentation, exklusive reskostnader och moms 18 500 kr.

Kursen läggs upp i samråd med dig som beställare, förslagsvis under en dag eller uppdelad på två dagar.
Samma ämne går även att boka som inspirationsföreläsning på 1-2 timmar.

Maila mig för bokning eller mer information