Positiv kommunikation, tankar och funderingar

positiv kommunikation

Ofta pratar vi om att vi skall vara positiva ”var lite positiv!” Ja, det är nästan så att det kan bli som ett skällsord. Men visst är det viktigt med positiv kommunikation. När vi möts av någon med positiv kommunikation så påverkas vi ju också positivt, eller hur?

Men vad är då positiv kommunikation? Här är mina tankar och funderingar:

1. Positiv kommunikation handlar om alla verktygen

Det räcker inte bara med att prata i positiva ordalag. Hela du behöver spegla en positiv inställning. Kroppsspråk, röst och framförallt din inställning behöver vara positiv. Låt oss säga att du möter en person som i din upplevelse är besvärlig. Du vill vara positiv och väljer några positiva ord men känner ändå en negativ känsla. Den känslan påverkar troligen dina andra kommunikationsverktyg som röst och kroppsspråk.

Så vill du använda en positiv kommunikation, ta hjälp av alla dina verktyg; känsla, röst, kroppsspråk och tal. Läs gärna mer om ur du kan påverka ditt sinnestillstånd i detta blogginlägg.

2. Val av ord

Jodå, orden och ordvalet har betydelse. Tänk t ex på uttrycket; halvfullt eller halvtomt. Lika mycket men ger helt olika känslor. Bara genom att träna sig i att använda positiva ord kan man komma långt. Att istället för ordet måste som kan kännas jobbigt, använda ordet bör kan göra stor skillnad. Men akta dig för att endast använda ord som ett platt uttryck, låt ordet också påverka dig när du säger det. positiv kommunikation

3. Din fantastiska vagusnerv

I ett blogginlägg för ett par år sedan skrev jag om vagusnerven. Det var i ett sammanhang om stresshantering. Denna långa slingrande nerv som ansluter direkt till hjärnan, påverkar inte bara känslan av stress, den påverkar också medkänslan menar forskaren Jennifer Stellar vid University of Toronto. Artikeln jag refererar till var skriven av Marie Ryd som då gav ut tidskriften Holóne. Nu hittar du henne och hennes intressanta artikel här.

Så mitt tips om du vill skapa positiv kommunikation är att samtidigt träna djupandning eller som jag skriver i mitt blogginlägg; ”ta en pust av välbehag”.

positiv kommunikationPositiv kommunikation börjar alltid hos dig själv

Som sammanfattning vill jag påminna om att all kommunikation startar hos dig själv och det är hos mottagaren som den får sin betydelse. Så vill du skapa en positiv kommunikation med andra så börja med att skapa en positiv kommunikation med dig själv. Var fördragsam med dina brister, brister har vi alla och hade vi inte dem så skulle vi säkert dö av leda.