Presentationsteknik – Kroppsspråk och fokusering

Hej,

I presentationstekniksammanhang pratar vi ofta om hur viktigt det är att fokusera och visa engagemang för publiken.

Detta är till största delen en mental inställning. Men du kan ta hjälp av ditt kroppsspråk för att hitta känslan.

På teatern brukar vi tala om glada punkten. Den punkten sitter mitt på bröstet. Tänk dig den punkten och låt den framträda, hur känns det? Troligen känner du automatiskt en fokusering fram till din publik.
Garanterat kommer din publik att känna av din fokusering och känna engagemanget från dig.

Var bara aktsam så du inte skjuter fram bröstet allt för mycket, då kan det upplevas som ett hot, det blir ett högstatusspel (läs om statusspel i tidigare inlägg). Men det känner du lätt eftersom ett alltför framskjutet bröst stramar och känns obekvämt.

Ögonkontakten är också den ett bra och viktigt verktyg för att både ge och känna engagemang. Se till att få ögonkontakt med alla dina åhörare. Okey, har du ett hundratal åhörare så kan du inte möta allas blick, men du kan ha känslan av att möta allas blick.

Som jag tidigare så många gånger nämnt; tanke och kroppsspråk hör ihop. Låt dem samverka så  kan du göra underverk.

Härlig helg!

Cecilia