Presentera och lyssna

När jag får frågan om att någon vill träna sitt sätt att kommunicera och presentera så vill man ofta veta: ”Hur skall jag göra?” ”Vad skall jag säga?” När det viktigaste i själva verket är att lyssna.

Presentera och lyssna och presentera och lyssna 

En bra presentatör lyssnar på sina åhörare. Och då menar jag inte bara lyssna med öronen utan även lyssna med ögonen. Inom retoriken brukar man säga att budskapet kommer från presentatören men det är hos mottagaren den får sin betydelse.

Fokusera på mottagaren

Om du fokuserar på mottagaren, ser och hör hur den reagerar, då kan du anpassa ditt sätt att presentera så att ditt budskap verkligen når fram.

Men om jag låter mottagaren få allt fokus då kanske jag tappar min presentation?

Mmm, nog både vanligt tänkt och ofta en rädsla hos presentatörer. Man är rädd för att tappa kommandot och kanske också att presentationen svävar ut och tappar sitt budskap. Men jag skulle vilja påstå tvärtom! Genom att du växlar mellan presentera och lyssna så kan du styra. Du presenterar, dvs pratar om det som du planerat, du lyssnar av och ser att dina åhörare hänger med. Kanske du märker en viss tveksamhet hos dina åhörare, då kan du förtydliga. Märker du en extra entusiasm kan du lyfta just den delen. Du kan med hjälp av ditt eget lyssnande också styra in åhörarnas lyssnande på det du vill.

Träna dina 3 V

För att detta skall fungera så är det viktigt att du när du förbereder dig har funderat över dina 3 V- frågor. 3V står för: Vem skall du tala till, Vad skall du tala om och Varför skall du säga detta? Om du har svaren på dessa 3 frågor så blir det betydligt lättare att släppa fokus på dig själv och istället lägga fokus på dem du talar till. Bra är också att ha tränat in din första mening så att den sitter. Det är första meningen som lägger an tonen och öppnar upp för din presentation. Likaså är sista meningen viktig, det är den som stänger presentationen och det är också de ord som klingar kvar hos åhörarna och som de bär med sig.

Lycka till och

Cecilia Granquist AB