Publikens förväntningar

Har du tänkt på hur våra förväntningar påverkar oss när vi skall ta emot ett budskap?

Det här blev uppenbart för mig härförleden då jag lyssnade på en föreläsning där rubriken stod för något helt annat (för mig) än det som talaren pratade om. Föreläsaren själv var inte dålig, utan riktigt underhållande, men hon kom aldrig fram till det som jag var där för att lyssna till. Det hela resulterade i att jag under största delen av föreläsningen, i stället för att lyssna på det hon sa, väntade på att hon skulle komma fram till det som jag var där för att lyssna på.

En annan gång var jag med om något liknande men ändå inte. Likheten var att jag kom till föreläsningen med en förväntan utifrån den satta rubriken. När sedan föreläsningen satte igång utvecklades den till något helt annat än det jag hade förväntat mig men med skillnaden att det denna gång fängslade mig och blev till något positivt.

Varför blev det så kan man tänka. Här kommer min analys:

Vid det förstnämnda tillfället hade föreläsaren missat sina Vem, Vad och Varför (läs om de tre V:na i tidigare blogginlägg). Där fanns heller ingen ”röd tråd” så vi som lyssnare kunde förstå anledningen till varför hon berättade detta för oss just nu och här. Och inte heller knöt hon an till rubriken så vi kunde förstå utvikningen.
Vid det andra tillfället däremot så gjorde föredragshållaren det mycket tydligt för oss redan vid start att detta var hennes bild av rubriken. Hennes V:n var mycket tydliga, det kändes att hon visste vem hon talade till även fast vi var en blandad publik med olika referensramar så lyckades hon fånga oss och hennes syfte och mål (vad och varför) var glasklart.

Att komma ihåg att det är hos mottagaren som budskapet får sin betydelse är en viktig påminnelse när du skall tala till andra. Att förstå att andra inte förstår detsamma som du förstår och att bara för att allt funkade superbra den ena gången inte behöver bli super (eller vice versa) den andra gången.

Många gånger när jag själv blir inbjuden att hålla en föreläsning och jag är lite osäker på vilka förväntningar som finns så brukar jag starta med att fråga min publik om deras förväntningar på dagens föreläsning. Det brukar kunna ge mig ovärderlig information. Kanske någon svarar att den har en förväntning som jag inte alls planerat att ta upp. Då har jag möjlighet att redan i start plocka bort den förväntan genom att svara att just den delen kommer jag inte att beröra i dag. Då blir det lättare för mottagaren att istället koncentrera sig på det jag verkligen kommer att säga. Jag hjälper mottagaren att rikta sitt fokus (sin förväntan) till det jag verkligen kommer att tala om.

Ett annat tips är att vara noga med inbjudan, vad står det i den? Blir du inbjuden som talare så be att få titta på inbjudan och läsa vad man skrivit om din föreläsning, eller kanske t o m be att få skriva inbjudan själv. Ta reda på så mycket du kan om din tilltänkta publik, allt kan du naturligtvis inte veta men ju mer du vet ju lättare är det att du hamnar rätt.

Härlig helg!

Ceciliasignatur