Retorik och artikulation

Retorik betyder talarkonst och vältalighet. För att kunna åstadkomma detta behöver vi bl a artikulera. Artikulationen gör inte bara att deltagarna uppfattar vad du säger utan du har även större möjlighet att forma ljuden och ditt tal så att det fångar och blir intressant att lyssna till. Att artikulera hjälper dig också att bemästra nervositet. Det är nämligen så att när vi känner oss nervösa så spänner vi oss. Spänningen påverkar artikulationen eftersom spända läppar, haka och talorgan gör det svårt att artikulera. Tränar du artikulation så mjukar du upp läppar och käkar vilket indirekt hjälper dig att känna din nervositet.

artikulation och retorik

Träna mungymnastik för din retorik och artikulation

En idrottare ser det som självklart att mjuka upp innan en tävling. Men hur är det med talare? Lika viktigt som det är för en idrottare att mjuka upp kroppen så borde det vara för en talare att mjuka upp rösten och talorganen innan sitt framträdande.

Här skall du få några tips och en film där jag visar min övning ”Glappa käft”, en bra övning för att se till att du är avspänd i käkarna.

Så några artikulationsövningar

Du har säkert, kanske som barn, rabblat ramsor som: ”Packa pappas kappsäck” eller ”Sex laxar ien laxask”. Riktiga tungvrickningsövningar som är jättebra för att träna sin artikulation. En annan bra övning är: Minne, monne, manne, minne monne manne. När du gör den tänk på hur vokalerna formar läpparna. Vid i (minne) så formas läpparna som ett leende. Vid o (monne) så trutar läpparna fram. Och vid a (manne) så gapar du och gommen höjs något).

Uttala alla konsonanter för din retorik och artikulation

Vanligt är att vi slarvar med att uttala konsonanter, speciellt sista konsonanten i ett ord. Speciellt t och p brukar det slarvas med. Tänk då på att träna dig i att alltid uttala sista konsonanten.

Överdriv när du övar men glöm sedan

Allt detta är ju övningar för att värma upp och ge ditt tal spänst. När du övar kan det vara bra att överdriva så att du riktigt  märker skillnaden. Men sedan när du väl står där och möter din publik, ja då glömmer du allt detta och koncentrerar dig istället på din publik och det du vill framföra. Kroppen är fantastisk, övning ger färdighet.

Lycka till!

Ps. behöver du hjälp med träningen så kontakta mig. Jag kan bli din personlige coach