Utveckling genom rollspel

Rollspel kan sägas vara en lättvariant av forumspel. Skillnaden är att här övar man inte och sen spelar upp scenerna. I rollspel tränar vi givna situationer, man får en roll och spelar upp den direkt under ett tillfälle. Det är mycket starkare att själv uppleva med alla sina sinnen hur en viss situation känns än att bara höra någon föreläsa om det.

Ni väljer själva situationer ni vill jobba med. Så här kan det gå till:

En arbetsgrupp har motsättningar och fungerar inte så bra tillsammans. Det går ut över arbetsresultatet. Med hjälp av min ledning sätter vi samman ett rollspel med inbakade konfliktsituationer. I rollspelet blir det snabbt tydligt hur de olika rollerna ser ut; vem som är utfrusen, vem som är dominant, vilka som samarbetar mm.

Exempel: Ett företag vill förbättra kundmottagandet.
I rollspelet kan man pröva hur det känns att vara kund när man tvingas vänta utan förklaring, när man inte får ögonkontakt, när man blir avbruten och framförallt tänka på hur man skulle vilja ha det istället.

Exempel: Ni är en grupp säljare som vill träna olika säljsituationer.
Gruppdeltagarna får prova att gå ut och in mellan rollen som säljare och kund. Attt bemöta olika kundtyper etc. Vi brukar även använda oss av att en agerar observatör för att kunna vara ett ”öga” utifrån. Denna övning är suverän då ni vill träna frågeteknik och säljsamtalets olika faser från inledning till avslut.

Efteråt går vi tillsammans igenom det vi gjort, hur det kändes, vad som fungerade och inte fungerar i situationen och vad man kan göra åt det.

Maila mig för mer info.

Utveckling genom rollspel