Rösten som verktyg

Rösten är ett fantastiskt verktyg som vi ofta glömmer bort i presentationssammanhang. Att vårda sin röst är både viktigt för dig som talare och för din publik som skall lyssna. Dessutom är rösten ett fantastiskt verktyg om du vill förstärka eller förtydliga något.

Denna vecka har jag gjort en liten video där jag ger dig lite röstövningstips:

Och här kommer en övning till som jag kallar för ”Glappa käft”

Härlig helg!