Säljande kommunikation

Denna vecka har jag varit på ett mycket intressant seminarium i ämnet säljande kommunikation. Jag har fått lyssna till supersäljaren Fredrik Eklund, vår förre stadsminister Fredrik Reinfeldt och kommunikationsinspiratören Morten Brandt.

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation

En inspirerande dag där ämnet säljande kommunikation stod i fokus och jag fick både nya inspirerande funderingar och bekräftelse på egna tankar. Några av dessa vill jag dela med mig av här till dig:

Folk vill göra affärer med dem de gillar

Att bygga relationer med sina kunder var nog ett av Fredrik Eklunds huvudbudskap. Han berättade t ex att när han kommer in till en kund och kanske ser en tavla han tycker är snygg, ja då ger han direkt en komplimang men likaväl kan han säga att han tycker skåpsluckorna är fula till en köpare för att inte bli ”alltför positiv”. Att hitta en gemensam punkt, något intresse eller något ni gillar är ovärdeligt menar Fredrik. Han tryckte också mycket på att våga vara personlig och transparent. Men var ÄKTA, mena det du säger och låt det komma från hjärtat.

Om du gör som du alltid har gjort blir det som det alltid har varit

Fredrik Reinfeldt sa: ”vi är för förändring om vi är förberedda” men förändring är svårt att förutse.
Morten Brandt ställde frågan hur gör de som lyckas? Och varför blir det dåligt när vi vill att det skall bli bra? För inte är det väl så att den som ger dålig tevice vill ge dålig service?

Nej, det handlar om invanda mönster och beteenden. Vill vi få till en förändring så måste vi bete oss annorlunda, vilket troligen känns konstigt och ovant i början. ”Som att lägga höger tumme överst om du är van att lägga vänster överst, när du knäpper händerna.”

Talar du till kunden eller till dig själv?

Vill du skapa relation med en annan människa måste du kunna koppla bort dig själv och verkligen se den du talar till. Ofta är vi alltför fokuserade på oss själva och vad vi skall säga så vi glömmer lyssna på mottagaren.  Tänk t ex så ofta som vi glömmer bort namnet på den personen som vi nyss presenterade oss för. Kanske är det för att vi är alltför fokuserade på att säga vårt eget namn så vi glömmer lyssna på den andre.

Vi köper när värdet är högre än det vi betalar

För att kunden skall köpa av dig krävs att kunden upplever ett värde. Det värdet bör upplevas högre än det kunden betalar. För att kunden skall kunna uppleva detta så behöver du en säljande kommunikation, dvs kommunicera och aktivt påverka på ett sådant sätt att just denna kund upplever värdet, kunden måste tro att du har något värdefullt. För att kunna kommunicera på ett sådant sätt så måste du förstå kunden. Kunden vet inte alltid vad den behöver, du måste hjälpa kunden att öka sin förmåga. Ta t ex Ipad, för bara några år sedan fanns inte några Ipad, hur skulle jag då kunna veta att jag har behov för en sådan? Idag skulle väldigt många tycka det vore svårt att leva utan sin Ipad.

Härlig helg

Ceciliasignatur