Samtal, samtalsstil och storytelling

Samtal skulle kunna beskrivas som ett utbyte av information eller tankar/åsikter mellan 2 eller flera människor. Till skillnad från att hålla en föreläsning där du som håller föreläsningen är huvudperson så är alla deltagare i samtalet huvudpersoner. I ett samtal är lyssnande mycket viktigt. Lyssna och dela med sig. Ett riktigt bra samtal är som böljande vågor. Du talar, de andra lyssnar, någon annan talar och du lyssnar osv.

Syftet med ett samtal samtal och samtalsstil

Ett samtal behöver inte ha något specifikt syfte. Ett samtal kan röra sig fritt mellan olika teman, tankar och idéer. Ofta är då syftet på något sätt att lära känna varandra och få uttrycka sina tankar och idéer. Kanske är det just det som gör att jag gillar samtal så mycket, att fritt få prata om saker som berör och lyssna på andra och deras synvinkel.

Men som i en presentation eller föreläsning så kan samtalet ha ett specifikt syfte. Du vill förmedla något till de andra som deltar i samtalet. Kanske vill du informera om något du varit med om, kanske vill du påverka med dina åsikter. Det kan också vara så att du vill införskaffa information om de andra. Då gäller det att våga vara nyfiken och verkligen lyssna på svaren.

Samtal och samtalsstil

Alla använder vi oss av olika samtalsstilar. Ofta skiljer sig samtalsstilen beroende på i vilken situation vi befinner oss och vilka andra som deltar i samtalet. Att uppmärksamma vilken samtalsstil som du använder i olika konstellationer är användbart. Vilken samtalsstil använder du t ex när du talar med dina barn, din partner, din chef, kund etc. Fundera på det ett tag så märker du säkert att din samtalsstil kan variera mycket.
Är du medveten om den samtalsstil som du använder i en viss situation så blir det betydligt lättare att korrigera den om du märker att den stilen inte ger det resultat som du önskar.

samtal, samtalsstil och storytelling

Det händer något speciellt när vi berättar

Samtal och storytelling

Berättelser/storytelling är ofta ett mycket bra sätt att skapa kontakt och förståelse i ett samtal. Istället för att endast säga att du känner dig ensam så berätta om din  situation som får dig att känna dig ensam. Berättelser är ett mycket bra sätt att skapa en förståelse och insikt.

Berättelsen gör att du lever vidare

Tänk så många berättelser som går förlorade för att vi aldrig frågar eller vågar berätta. Alla dör vi någon gång men om vi berättar om våra liv och upplevelser så lever en bit av oss kvar. Häromdagen läste jag i DNs E-tidning en så bra artikel om just detta