Självkänsla och självförtroende

Titt som tätt när jag talar om förmågan att tala inför andra människor, komma över säljhinder eller andra mänskliga utmaningar så kommer frågan om självförtroende och självkänsla upp.

Och visst är det så att tron på sig själv är viktig men ibland verkar det som om en del tror att självförtroende är något statiskt, antingen har man det eller har man det inte. Men självförtroende liksom det mesta här i livet går att öva upp!

När jag läser om nya forskningsrön på hur vi och vår hjärna fungerar så dyker vikten av självreflektion och tid för ”time in” allt oftare upp. Härligt att man nu äntligen börjar kunna se och bevisa vikten av detta även inom forskningen. Den urgamla visdomen från Öst börjar bli rumsren även i forskarkretsar.

Jag tror att en kombination av utmaning och självkännedom är det bästa sättet att stärka sin självkänsla och därmed sitt självförtroende.

Vi bör också skilja på orden självkänsla och självförtroende. En person med en stark självkänsla kan tillåta sig att ha dåligt självförtroende ibland. Om din självkänsla tillåter dig att få känna ängslan t ex inför en utmaning så får du lättare att bearbeta vad det är som gör din ängslan och kan lättare och snabbare komma över den.

Självkänslan hjälper dig också att utmana dig själv på rätt nivå. Alla kan inte riva sönder en tjock telefonkatalog på en gång men alla kan riva blad för blad. Att utmana sig med små steg i taget, stanna upp och känna glädjen av att lyckas är ett säkert kort när det gäller träning i självförtroende.

Jag brukar tänka att vi alla går omkring med en stor skattkista.
Tyvärr har många låst den där kistan med flera lås.
Bestäm dig för att låsa upp kistan! Utmana dig själv och lås upp ett lås i taget.
Utmaningen kan vara en sådan enkel sak som att ringa det där samtalet som aldrig
blivit av eller säga det där du så länge velat säga på personalmötet men inte vågat av rädsla för vad de andra skall tycka. Börja med något som inte känns så svårt och öka sedan steg för steg. Efter varje litet steg du tar känn glädjen av att lyckas och du kommer att märka hur ditt självförtroende växer.

”Våga doppa tårna i vattnet så simmar du snart”

Härlig helg!

Cecilia