Skapa förtroende med ditt kroppsspråk

I veckan såg jag TV programmet Vetenskapens Värld där man gjorde ett reportage om placeboeffektens verkan. Vetenskapliga studier visar på att placeboeffekten kan vara så stark att ett sockerpiller kan få lika hög verkningsgrad som ett ”riktigt” piller. Det man ibland brukar säga; tron kan försätta berg, har blivit en sanning. Men man menade också att mycket handlar om förtroendet patienten har för läkaren som skriver ut medicinen, hur läkaren beter sig mot patienten.

Intressant, tycker jag som arbetar med vår mänskliga kommunikation. Beteende handlar i högsta grad om kroppsspråk. Om du vill skapa förtroende för en annan människa så är det en mycket god idé att börja träna kroppsspråk.

Dels handlar det om ett öppet välkomnande kroppsspråk (se gärna min ”gardinövning” i tidigare inlägg) men det handlar också om att matcha mottagaren. Matchning är alltid en balansgång, om du matchar en ilsken eller rädd person fullt ut så trappas ju bara aggressiviteten eller rädslan upp. Och om du agerar alltför lugnt mot en uppriven person så skapar det ett alltför stort avstånd.

Vad du bör göra då är att korsmatcha. Om du exempelvis vill bemöta en person som beter sig rädd med ett inåtvänt kroppsspråk och svag röst så kan du matcha med e tonläge och tempo i dina rörelser men ändå ha ett öppet och välkomnande kroppsspråk.

Varför det är så viktigt med matchning beror på människans behov av Vi-känsla . Om du möter mig på den nivå där jag är så känner jag mig sedd och betydelsefull.

Ibland brukar jag nästan känna det magiskt vad man kan åstadkomma med sitt kroppsspråk. Både hur du kan påverka dig själv och vad du känner och andra i din omgivning.

Härlig helg

Ceciliasignatur