Lyssnar folk verkligen på vad du säger?

* En kurs i presentationsteknik, retorik och storytelling.
* En kurs för dig som vill lite mer

Det finns många utbildningar i talarkonst och retorik. Men inte så många utbildningar som tar fasta på hela din potential. Detta är en kurs för dig som vill utvecklas och använda hela ditt instrument såsom kropp, röst, tal, närvaro och humor. Tro mig du kan försätta berg om du bara vet hur.

Kursen är uppdelad i tre etapper och du kan välja alla eller enstaka.

Ur kursinnehållet:

Etapp1. Vad gör att andra lyssnar?

I denna etapp får du redskapen och förståelsen för hur du skall nå din publik. Du får retoriska tips hur du kan lägga upp en presentation och de viktiga V-frågorna: Vem, Vad, Varför. Vi tittar också på dina talarverktyg: röst, kropp och tal

Etapp 2. Använd storytelling och metaforer som talare

Storytelling och metaforer är ypperliga verktyg för en talare. Med en berättelse fångar du dina lyssnare och de får lättare att komma ihåg ditt budskap. I denna etapp lägger vi tonvikten på hur du kan använda dig av storytelling som föreläsare. Vi tittar på hur du tekniskt sätter samman en berättelse (dramaturgi)och olika typer av berättelser. När och hur du kan använda dem. I denna etapp får du också utforska vad som är din ”talarstil” och bli bekväm med den.

Etapp 3. Testa ditt eget material

I etapp 3 är det dags att testa det du lärt. Du framför en egen presentation inför publik och få individuell feedback. Finns utrymme så lägger vi också in fler nyttiga övningar allt efter dina och övriga gruppens behov.

Pris per etapp: 1950 Kr exkl moms. Inkl kursdokumentation och förtäring
Vid bokning av samtliga etapper ges 20% rabatt Boka din plats här  

Plats: Bytaregatan 6 i centrala Lund

Tid: Etapp 1, 16 januari 2019, kl 15.00 – 19.30

Etapp 2, 30 januari 2019, kl 15.00 – 19.30

Etapp 3, 13 februari 2019, kl 15.00 – 19.30

Frågor? Boka? Klicka här!