0703 - 73 88 05 info@ceciliagranquist.se

En kurs i presentationsteknik, retorik och storytelling

– En kurs för dig som vill lite mer

Det finns många utbildningar i talarkonst och retorik. Men inte så många utbildningar som tar fasta på hela din potential. Detta är en kurs för dig som vill utvecklas och använda hela ditt instrument såsom kropp, röst, tal, närvaro och humor. Tro mig du kan försätta berg om du bara vet hur.

Kursen är uppdelad i två etapper och du kan välja båda eller endast en.

Ur kursinnehållet:

Etapp1. Vad gör att andra lyssnar?

I denna etapp får du redskapen och förståelsen för hur du skall nå din publik. Du får retoriska tips hur du kan lägga upp en presentation och de viktiga V-frågorna: Vem, Vad, Varför. Vi tittar också på dina talarverktyg: röst, kropp och tal

Etapp 2. Använd storytelling och metaforer som talare

Storytelling och metaforer är ypperliga verktyg för en talare. Med en berättelse fångar du dina lyssnare och de får lättare att komma ihåg ditt budskap. I denna etapp lägger vi tonvikten på hur du kan använda dig av storytelling som föreläsare. Vi tittar på hur du tekniskt sätter samman en berättelse (dramaturgi)och olika typer av berättelser. När och hur du kan använda dem. I denna etapp får du också utforska vad som är din ”talarstil” och bli bekväm med den.

Pris per etapp: 1950 Kr exkl moms. Inkl kursdokumentation och förtäring
Vid bokning av båda etapper ges 15% rabatt Boka din plats här  

Plats: Bytaregatan 6 i centrala Lund

Tid: Etapp 1, 30 januari 2019, kl 15.00 – 19.30

Etapp 2, 13 februari 2019, kl 15.00 – 19.30

Frågor? Boka? Klicka här!