Storytelling – 3 tips hur berätta en bra story

Storytelling är ett fantastiskt verktyg när du vill nå andra människor med ditt budskap. Skillnaden mellan en traditionell föreläsning och en föreläsning med en story är att lyssnaren får en upplevelse av det du säger. Denna vecka skall du därför få några bra tips hur du bör tänka när du vill använda dig av storytelling.

Storytelling – hur berätta en bra story?

1. Syfte

Det första du bör göra är att fråga dig själv i vilket syfte du skall använda din berättelse. Är det för att marknadsföra ditt företag eller kanske för påverka till förändring, underhålla, visa på värderingar etc? Berättelsen skall sättas i arbete men för att det skall fungera behöver du bestämma dig för vad du vill att berättelsen skall göra för dig. Syftet ligger till grund för både vad du väljer att berätta , vad du fokuserar på och hur du bygger din berättelse. 

2. Dramaturgi

För att det du förmedlar skall bli en berättelse så behövs det en handling. Det är det vi kallar för dramaturgi.
För att få till en handling är det ett bra knep är att använda sig av modellen med 3 P; Plats, Person och Problem. Plats för att lyssnaren skall kunna orientera sig och veta var berättelsen äger rum. Person för att lyssnaren skall veta vem det hela handlar om, gärna en person som lyssnaren kan relatera till. Och så ett problem, konflikt eller utmaning som gör berättelsen spännande att lyssna till.

3. Början och slut

En berättelse blir starkast om du kan berätta den utan manus. Men oroa dig inte för att komma ihåg allt, det som är viktigast är början och slut. Så egentligen behöver du bara memorera den första och sista meningen. Allt det andra skall gärna kännas som en dialog mellan dig och dina lyssnare. Första meningen är anslaget som gör att lyssnaren förstår att här kommer en berättelse och sista meningen är ”knorren”, det du vill att lyssnaren skall bära med sig. Det är också ett tecken på att berättelsen är slut. Så lägg gärna lite tid på dessa meningar när du förbereder din berättelse. Sedan har du ju hjälp av dina 3 P som jag nämnde i förra tipset.

I den här filmen berättar jag om tipsen

Vill du ha fler tips, ladda ner min pdf

Och vill du ha min personliga hjälp eller kanske boka en kurs läs mer här

Lycka till och härlig helg!