Storytelling – corporate

Storytelling – Corporate dvs storytelling i organisationer är något som ”alla” talar om idag. Men vad är det och hur kan du använda det i din verksamhet?

Storytelling - corporate

Vad vill du berätta?

Så låt oss börja titta på:

Vad är specifikt för Storytelling – Corporate?

1.Syfte

Det viktigaste med en berättelse/ story som skall fungera i en organisation är att den skall ha ett syfte. Berättelsen skall arbeta för dig och din verksamhet. Därför bör du börja med att fundera på vad du vill med berättelsen. Vad skall den förmedla? Är det kanske företagets värderingar, vilken fin service ni har eller är det kanske att berätta storyn bakom företaget, VARFÖR ni finns.

2. En sann berättelse

Corporate storytelling bör alltid byggas av sanna berättelser. Men det innebär naturligtvis inte att du behöver ta med varje detalj. Viktigast är att du och ditt företag kan stå för berättelsen och att den är plockad ur er verklighet. Det kan vara lätt att frestas till att hitta på något som du skulle vilja har hänt men då kan det skada mer än ge nytta. Observera att detta handlar om berättelser som skall bygga ditt varumärke och visa på vad ni står för. Vill du istället använda berättelsen för att argumentera för något nytt så kan du mycket väl diktera den framtid som du vill skall hända. Det brukar kallas för springboard stories.

3. Lätt att komma ihåg

En storytelling – corporate bör vara enkel och lätt att komma ihåg. Meningen är ju att den skall kunna spridas från mun till mun. Det är också bra om lyssnaren (eller läsaren) kan känna igen sig eller kunna identifiera sig med huvudpersonen i din berättelse. Och eftersom företag löser kunders problem bör det finnas någon form av problem som berättelsen löser.
Inom berättarteknik brukar vi tala om 3 P; Person, Plats och Problem. Dessa 3 P är mycket användbara även i det som vi kallar för Storytelling – corporate.

Konsten att använda sig av Storytelling – Corporate

Rätt använt är storytelling otroligt kraftfullt. Vi människor är programmerade att vilja lyssna på en god berättelse. En berättelse är också betydligt lättare att komma ihåg och ta till sig. En god berättelse slår också an på våra känslor vilket också gör att vi tar den till oss. Så om du använder mina 3 råd ovan så kan jag garantera att det gör skillnad. Själv använder jag mig gärna och huvudsakligen av muntligt berättande. Men självklart kan du skriva en kort berättelse på din hemsida eller i en artikel. Eller varför inte göra en liten film att lägga på sociala media med din berättelse?

Vill du ha min hjälp så blir jag mer än glad att få hjälpa till. Du kan läsa om mina kurser i storytelling här.

Vill du träna dig att använda film och berättelser för sociala media så skall du anmäla dig till kursen Bli bekväm inför kameran. Om den kan du läsa och anmäla dig här.

Härlig helg!

Cecilia Granquist AB